5 czerwca 2013

Zmarł Jego Eminencja Stanisław Kardynał Nagy. Kardynał urodził się 30 września 1921 r. w Bieruniu Starym. W wieku 16 lat wstąpił do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Przez kilkadziesiąt lat Kardynał był związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. W 1952 r. uzyskał stopień doktora, w 1968 zrobił habilitację, w 1979 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1985 profesora zwyczajnego. Od 1958 aż do przejścia na emeryturę wykładał na KUL teologię fundamentalną. Mieszkał w Krakowie, skąd dojeżdżał na wykłady do Lublina i Wrocławia. 13 października 2003 r. został wyświęcony na biskupa, a 21 października 2003 r. przez papieża Jana Pawła II został podniesiony do godności kardynalskiej.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2014, godz. 12:57 - Liliana Kycia