W dniach 18–19.X.2007r. odbyła się konferencja międzynarodowa ,,Migracja - wartość dodana?” zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przy współpracy z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie w ramach projektu ,,Współpracy Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów- lubelskiego i lwowskiego" Program Sąsiedztwa Polska- Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBS.

W dniach 22-23.X.2007r. odbyła się konferencja międzynarodowa nt: Prawo rzymskie a kultura prawna Europy zorganizowana przez Katedrę Prawa Rzymskiego Katolickiego Uniwerysytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwerystet im. Iwana Franki we Lwowie w ramach projek. tu Współpraca Uniwerystetów Wspierająca Rozwój Regionów - Lubelskiego i Lwowskiego. W trakce konferencji referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński nt: "Wprowadzenie do obrad: rola i znaczenia prawa rzymskiego w dziejach prawa Europy" oraz dr Marzena Dyjakowska nt: "Ewolucja pogladów na prawo rzymskie w Polsce do końca XVIII wieku".
Autor: Marta Surowiec-Władek
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2007, godz. 15:02 - Marta Surowiec-Władek