DIARIUSZ

Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

październik 2017 r.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018, godz. 14:44 - Adam Jankowski