Mam pytanie odnośnie do pisowni wyrażenia Państwo (mam na myśli wyrażenie stosowane w oficjalnych pismach, rozpoczynanych zwrotem Szanowni Państwo. Jaka jest poprawna odmiana tego wyrażenia w zdaniu: Dokonaliśmy zmian w wykorzystywanych przez Państwa programach komputerowych czy Dokonaliśmy zmian w wykorzystywanych przez Państwo programach komputerowych?

 

Poprawną odmianę wyrazu państwo zawiera zdanie Dokonaliśmy zmian w wykorzystywanych przez Państwa programach komputerowych, ponieważ rzeczownik państwo oznaczający 'pewien zbiór osób obu płci' odmienia się tylko w liczbie pojedynczej, a w Bierniku przybiera formę Dopełniacza, czyli państwa.

Inne rzeczowniki w znaczeniu 'zbioru osób obu płci' wykazują podobne właściwości, np. kuzynostwo, hrabiostwo: Często odwiedzał kuzynostwa (nie: kuzynostwo) Kowalskich. Odwiedzał hrabiostwa (nie: hrabiostwo) Tarnowskich.

Wyjątkami od reguły są rzeczowniki małżeństwo, rodzeństwo, także w znaczeniu zbiorowym. W tym wypadku Biernik jest równy Mianownikowi, np. Odwiedzał małżeństwo Ostrowskich. Jutro odwiedzimy nasze rodzeństwo.

Należy dodać, że rzeczownik państwo może występować również w znaczeniu nieosobowym jako 'organizacja polityczna na danym terytorium' i wtedy odmienia się w obu liczbach (pojedynczej i mnogiej), a Biernik jest równy Mianownikowi, czyli państwo: Polacy odzyskali niepodległe państwo.

 

 

    

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2010, godz. 13:03 - Natalia Sosnowska