Oferta nr:41/2018

 

INSTYTUT AGROFIZYKI

BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO:

 

STAŻYSTA (k/m)
w Zakładzie Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

(staż finansowany ze środków Urzędu Pracy)

 

Zakres prac badawczych Stażysty(ki) w ramach zagadnienia badawczego „Analiza substancji lotnych za pomocą chromatografii gazowej i elektronicznego nosa”:

 • wykonywanie analiz chemicznych materiału roślinnego
 • preparatyka ekstraktów roślinnych
 • przygotowywanie prób do analiz chromatograficznych
 • pobór prób w trakcie trwania badań i ich przygotowanie do dalszej analizy
 • analiza otrzymanych wyników
 • przeszukiwanie naukowych baz danych
 • opracowywanie zagadnień naukowych przy użyciu bazy literaturowej, przegląd literatury

Wymagania konieczne:

 • status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy
 • tytuł zawodowy magistra chemii lub nauk pokrewnych
 • dobra znajomość technik laboratoryjnych
 • dobra znajomość programów pakietu Office (Word, Excel, Power Point)
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • wysoka samodyscyplina i motywacja do zdobywania nowej wiedzy
 • skrupulatność, umiejętność organizacji pracy i priorytetyzowania zadań

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • znajomość programu Statistica
 • doświadczenie w wykonywaniu analiz chromatograficznych, analiz substancji lotnych,
 • posiadanie doświadczenia w przygotowywaniu artykułów naukowych

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego w laboratorium badawczo – naukowym, obejmującego zaznajomienie z aparaturą i stosowanymi metodami badawczymi
 • możliwość kontynuowania współpracy po zakończonym stażu
 • udział w seminariach i sympozjach organizowanych w Instytucie

Wymagane dokumenty:

 

CV oraz list motywacyjny zaopatrzone w zgodę na przetwarzanie danych osobowych według poniższego wzoru:

„Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji dla celów postępowania rekrutacyjnego o nr ref. KSt-1/18 przez Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27.”

 

należy przesłać drogą elektroniczną na adres Dr hab. Roberta Rusinka: r.rusinek@ipan.lublin.pl do dnia 28 lutego 2018 r.

 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest wpisany do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 413.
Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2018, godz. 09:21 - Olga Żarska-Stępień