Jak poprawnie powinno się mówić (odmieniać) słowo panegiryk: "panegirycznego" czy może "panegirystycznego"?

 

Poprawną formą przymiotnika utworzonego od rzeczownika panegiryk jest panegiryczny.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2010, godz. 14:55 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn