Zdjęcia z dyskusji dotyczącej sytuacji politycznej na Ukrainie w świetle integracji z UE prowadzonej przez Pana mgr Michała Mościckiego z katedry Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego, która odbyła się w Collegium Iuridicum 12.12.2013r.
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2014, godz. 23:15