Parafie i kościoły polskie w USA. Polish Cathedrals

 

     W 2016 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą" przyznało dofinansowanie Towarzystwu Przyjaciół KUL na badania parafii i kościołów polskich w USA. Realizatorami projektu są Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL oraz Instytut Historii Sztuki UKSW w Warszawie.

   Głównym zadaniem projektu jest zinwentaryzowanie polskiego dziedzictwa kulturowego w Stanach Zjednoczonych, oraz pogłębienie stanu wiedzy na temat życia polskich emigrantów w tym kraju, którzy już od XIX wieku wpisywali się w jego panoramę .

Projekt zakłada przeprowadzenie dogłębnych badań polskich kościołów, zaliczanych do kategorii Polish Cathedrals, tj. odznaczających się monumentalnością i unikatowym stylem architektonicznym. Zlokalizowane są m.in. w Chicago, Detroit, Buffalo, Syracuse, Milwaukee, Pittsburghu.

   Polacy mieli wielki wkład w rozwój amerykańskiego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych: etniczne parafie powstające z inicjatywy polskich emigrantów z czasem stawały się lokalnymi centrami polskości, życia religijnego, społecznego i kulturalnego.

  W związku z dynamicznymi zmianami w społecznym obrazie Stanów Zjednoczonych, w wyniku których wiele parafii traci swój pierwotny charakter, przechodząc w ręce innych grup etnicznych lub wyznaniowych albo ulegając likwidacji, konieczne jest zachowanie tego dziedzictwa, które na przestrzeni blisko 150 lat wypracowały pokolenia polskich emigrantów i ich potomków.

Dlatego też, głównym celem niniejszego projektu jest całościowe zbadanie Polish Cathedrals: od inwentaryzacji i digitalizacji unikatowych archiwaliów (ksiąg parafialnych, ksiąg jubileuszowych, biuletynów parafialnych) po dokumentację fotograficzną obiektów (bryła świątyni, wyposażenie i dekoracja wnętrz).

 

   W skład zespołu badawczego wchodzą historycy oraz historycy sztuki z KUL oraz UKSW:
s. Genowefa Potaczała – koordynator projektu w USA, prof. Jacek Gołębiowski– kierownik projektu, dr Paweł Sieradzki, dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, dr hab. Anna Sylwia Czyż, dr Bartłomiej Gutowski oraz fotografik Norbert Piwowarczyk.

 

  Patronat nad projektem objęli minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz Delegat Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej ks. bp dr Wiesław Lechowicz.

 

Rezultaty przeprowadzonych badań dostępne będą na stronie kosciolypolskiewusa.com.

Autor: Maria Furtak
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2018, godz. 13:40 - Maria Furtak