Journal of Educational Review (JER) ISSN 0975-4792 (Nigeria)

Clinical Social Work ISSN 2222-386X (Austria)

Annals of the University of Craiova / Filozofie ISSN 1841-8325 (Romania)

Annals of the University of Craiova / Seria: Istorie ISSN 1224-5704 (Romania)

University Journal of Sociology ISSN 1841-6578 (Romania)

Social Work ISSN 1648-4789 (Lithuania)

Soter: Journal of Religious Science ISSN 1392-7450 (Lithuania)

Economics & Culture ISSN 2255-7563 (Latvia)

Bogoslovska Misul ISSN 1310-7909 (Bulgaria)

Journal of Sociology and Education (formerly Journal of Educational Foundations) ISSN 1116-0381 (Nigeria)

East African Journal of Educational Research & Policy (EAJERP) ISSN 1997-7255 (Nigeria)

Studia nad Rodziną ISSN 1429-2416 (Poland)

Niepełnosprawność i Rehabilitacja ISSN 1642-1981 (Poland)

Kwartalnik Edukacyjny ISSN 1230-7556 (Poland)

International Letters of Social and Humanistic Sciences (ILSHS) ISSN 2300-2697 (Poland)

International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy (ILCPA) ISSN 2299-3843 (Polska)

Społeczeństwo i Rodzina ISSN 1734-6614 (Poland)

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2014, godz. 22:55 - Mirosław Rewera