Uniwersalizm, otwartość, a równocześnie ścisły związek ze swoim najbliższym środowiskiem - to fundament naszej Uczelni i jej szczególny wyróżnik. Dla nas najbliższym i najważniejszym środowiskiem jest zawsze człowiek.

Troska o człowieka stanowi główną motywację nawiązywania przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II współpracy ze szkołami.

Umowy o współpracy otwierają nowe perspektywy, które pozwolą młodzieży rozwijać swoje umiejętności i zdolności ale również położą solidny fundament pod kolejny etap edukacji.

 

 

SZKOŁY OBJĘTE PATRONATEM KUL

 

Zespół Szkół im. Stanisława Kostki w Lublinie

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

XXIII LO im. Tajnego Nauczania w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

 

Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskie im. św. Dominika w Lublinie

 

Średnia Szkoła Ogólnokształcąca nr 63 we Lwowie

II LO im. Kościuszki w Sandomierzu

Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krasnymstawie

Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Świdniku

I LO im. W. Broniewskiego w Świdniku

II LO im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Marcina Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biłgoraju

I LO im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarneckiego w Chełmie

LO Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poniatowej

Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. P. J. Frassati w Nowym Sączu

Prywatne Katolickie Liceum i Gimnazjum im. ks. Kazimierza Gostyńskiego

Zespół Szkół Katolickich im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Lęborku

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dr. Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju

 

Społeczne Gimnazjum im. S.F. Klonowica w Lublinie

 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

 

Gimnazjum nr 3 w Lublinie im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

 

Zespół Szkół im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

 

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie


KLASY PATRONACKIE Instytutu Historii KUL

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2014, godz. 08:48 - Liliana Kycia