Biotechnologia energia jutra

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w

I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA” 

która odbędzie się w dniach

19 – 20 października 2017 w Lublinie.

 

Biotechnologia jest dynamicznie rozwijającą się dyscypliną nauki nakierowaną  na rozwiązywanie  aktualnych problemów ludzkości  związanych m. in.  z ochroną środowiska, ochroną zdrowia, produkcją żywności czy energii. Jest nauką z założenia interdyscyplinarną, czerpiącą z osiągnięć  nauk ścisłych takich jak biologia, genetyka, chemia, ekologia, fizyka, medycyna i inżynieria. Jednocześnie wywiera silny wpływ na  gospodarkę i społeczeństwo wprowadzając do życia codziennego innowacyjne rozwiązania przez co generuje zagadnienia natury prawnej, socjologicznej i etycznej. Dlatego tez naszym celem jest utworzenie interdyscyplinarnego forum do dyskusji, wymiany doświadczeń i idei dla naukowców i studentów reprezentujących różne obszary nauki, dla których wspólnym celem jest rozwijanie biotechnologii.

 

PLANOWANE SESJE TEMATYCZNE:

 

I Biotechnologia przemysłowa i środowiskowa

Panel dedykowany aspektom przetwarzania surowców biologicznych, wytwarzania energii i nowych produktów z wykorzystaniem narzędzi biotechnologicznych oraz szeroko rozumianej ochronie środowiska

 

II  Biotechnologia w ochronie zdrowia

Sesja dotycząca wykorzystaniu osiągnieć biotechnologii w rozwoju technik diagnostycznych i terapeutycznych.

 

III Oblicza biotechnologii

 Sesja poświęcona aspektom prawnym, etycznym i ekonomicznym biotechnologii.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2017, godz. 10:46 - Leszek Wojtowicz