Z radością informujemy, że organizowane przez nas III OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK", które odbędzie się w dniach 28– 29 czerwca 2018 w Lublinie.

zostało objęte patronatem:

 

prof. dr hab. Ryszarda Szyszki
Dziekana Wydziału Biotechnologii
i Nauk o Środowisku KUL
JM prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego
Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

prof. dr hab. Zdzisława Wyszyńskiego

Dziekana Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ipan_logo2 prof. dr hab. Cezarego Sławińskiego
Dyrektora Instytutu Agrofizyki PAN
w Lublinie
prof. dr hab. Wiesława Oleszka
Dyrektora Instytutu Uprawy i Nawożenia Gleb
w Puławach
logo_ptg_pl_nowe Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

Polskiego Towarzystwa Genetycznego
Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
(odział lubelski)
Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2018, godz. 09:15 - Artur Banach