Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
oraz

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
i Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

zapraszają na trzynasty wykład VII edycji otwartych wykładów o sztuce z cyklu
Nieskończony eksperyment – sztuka i obrazy nowoczesności


Paulina Zarębska-Denysiuk
Eksperyment w przestrzeni, przestrzeń eksperymentu


Przestrzeń publiczna chętnie eksploatowana przez artystów rządzi się własnymi prawami, czasem poddaje się dziełom i twórcom, innym razem stawia opór i sztuka w niej sprawia wrażenie implantów. Efekt nigdy nie jest w pełni znany, to przestrzeń zdarzenia, eksperymentu, w której dzieła i ich interpretacje podlegają ciągłym zmianom.

11 maja 2016 (środa), godz. 17.00
MBP Filia nr 2, Lublin, ul. Peowiaków 12 (Gmach Centrum Kultury)

 


____________________________


Pojęcie „eksperymentu", mimo zastrzeżeń wysuwanych czasem przez teoretyków nauki, na trwałe weszło do słownika interpretacji sztuki w epoce nowoczesnej i post-nowoczesnej. Bez względu na to bowiem, jak można definiować „nowoczesność" w sztuce i architekturze, „eksperyment", obok „awangardy" czy „rewolucji" stał się hasłem rozpoznawczym nowoczesnych poszukiwań, a także znalazł swoje odzwierciedlenie w koncepcjach tworzenia kolekcji sztuki współczesnej. Można zaryzykować stwierdzenie, że artystyczny eksperyment był wysiłkiem zmierzającym do uchwycenia tego, co niemożliwe, ufundowanym nierzadko na utopijnych wizjach przekształcania życia poprzez sztukę, aż do całkowitego zatarcia granic pomiędzy klasycznymi obszarami sztuki, koncepcji estetycznych i życia. Eksperyment miał otwierać nieznane dotąd sfery poznawcze i emocjonalne sztuki, bardzo często stając się synonimem „twórczości" w ogóle. Niniejszy cykl wykładów jest próbą ukazania obrazów świata nowoczesnego, powołanych do istnienia decyzją twórców, którzy nie cofali się przed najbardziej nawet kontrowersyjnymi i skrajnymi eksperymentami.

________________________________

Pełny program wykładów dostępny jest na stronach:

www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl

___________________________________

Organizatorzy cyklu:
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
Miejska Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
Instytut Historii Sztuki Katolicki Uniwersytet Lubelski

Patronat medialny: Radio Lublin

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2016, godz. 10:34 - Ireneusz Marciszuk