Paweł Fortuna 
  Doktor, asystent w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL. Realizuje badania eksperymentalne z zakresu procesów poznawczych leżących u podłoża obrony przed manipulacją i perswazji. Uczestniczy w projektach badawczych realizowanych w ramach Katedry (m.in. badania rozumienia telewizyjnych programów informacyjnych, operacje wyobrażeniowe, komunikacja wokalna) i Ośrodka Psychologicznych Analiz Komunikowania Społecznego (m.in. badania recepcji telewizyjnych i radiowych programów informacyjnych, badania nad spostrzeganiem misji TVP). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z psychologii zachowań konsumenckich, psychologii reklamy oraz psychologii komunikacji perswazyjnej. Zainteresowania naukowe: psychologia zmiany postaw, perswazja narracyjna, obrona przed manipulacją (bias correction), komunikacja audio-wizualna.
Autor: ---
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2007, godz. 08:11 - Radosław Bułtowicz