• Student III roku europeistyki
  • Zainteresowania: Psychologia, Coaching, Motywacja, Motoryzacja.
  • Co lubię: Motywować innych do działania
  • Nie lubię: Zdania "Nie da się" i "Nie mam czasu" 
  • Kontakt: pzieli21@wp.pl 
Autor: Ewelina Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2013, godz. 14:24 - Ewelina Stasiak