Funkcje pełnione w KUL
 • Od 12 maja 2014 - kierownik Katedry Filozofii Nauk Przyrodniczych
 • 1 IX 2008 - 30 IX 2015 - dyrektor Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych
 • 1 IX 2002 - 11 V 2014 - kierownik Katedry Filozofii Biologii
 • 1 IX 2002 - 31 VIII 2005 Prodziekan Wydziału Filozofii
 • 1 IX 2002 - 31 VIII 2005 Członek Senatu Akademickiego KUL
 • 1 III 2005 - 30 IX 2005 Członek Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
 • 1 X 2002 - 30 IX 2005 Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów
 • 1 X 2002 - 30 IX 2005 Członek Senackiej Komisji do Spraw Młodzieży
 • 1 X 2002 - 30 IX 2005 Członek Senackiej Komisji do Spraw Dydaktyki i Wychowania
 • 1 X 2002 - 30 IX 2005 Członek Senackiej Komisji do Spraw Stypendiów Fundowanych
 • 1 X 1998 - 30 IX 2003 Członek Senackiej Komisji Bibliotecznej
 • 1 IX 1999 - 31 XII 2002 Kierownik Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych
 • 28 I 1998 - 30 IX 2002 Kierownik Katedry Biologii Teoretycznej
 • 1991-1997 Reprezentant tzw. niesamodzielnych pracowników nauki w Radzie Wydziału Filozofii.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016, godz. 13:37 - Andrzej Zykubek