Pełnione funkcje
  • Od 10.01.2013 - sekretarz Wydziału Filozofii Towarzystwa Naukowego KUL;
  • Od 1.10.2006 - koordynator międzynarodowej wymiany studentów w ramach Programu Socrates - Erasmus;
  • Od 17.11.2006 - członek współpracownik Wydziału Filozofii Towarzystwa Naukowego KUL;
  • Od 9.10.2005 - członek Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2016, godz. 14:03 - Dariusz Dąbek