Studia na Wydziale
Nauk Społecznych w Lublinie

Stacjonarne I stopnia

 

Nowa matura

  • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
    a) język polski (60% wyniku końcowego);
    b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego);
    c) biologia lub filozofia, lub geografia, lub historia, lub matematyka, lub wiedza o społeczeństwie (20% wyniku końcowego).
    Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

 

Stara matura

  • Egzamin pisemny - test z jednego przedmiotu do wyboru: biologia lub historia.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2013, godz. 13:26 - Anna Czernecka