KitK1

Dobre wychowanie!

 

 

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • diagnostyki pedagogicznej, planowania procesu wychowania i jego specyfiki w określonych środowiskach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych
  • pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych
  • samodzielnego prowadzenia działalności pedagogicznej w różnorodnych środowiskach opiekuńczo-wychowawczych i placówkach oświatowych

Zawody:

  • nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny
  • kurator społeczny i sądowy
  • ekspert w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i rodzinnych
  • doradca zawodowy
  • specjalista w obszarze pedagogiki specjalnej (surdopedagogiki i tyflopedagogiki)

 

Autor: Katarzyna Mysłowska
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2015, godz. 10:04 - Ewa Kula