STUDIA II STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 
 

 Nowy kierunek w ofercie edukacyjnej
Wydziału Nauk Społecznych
od roku akademickiego 2015/16

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Nauk Społecznych w Lublinie

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie pedagogiki lub innych studiów w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Absolwenci kierunków innych niż pedagogika specjalna i pedagogika będą zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów II stopnia następujących przedmiotów:

1. Podstawowe pojęcia pedagogiki

2. Pedagogika specjalna

3. Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej

4. Metodologia badań pedagogicznych.

 

 

 

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:16 - Magdalena Kargol