KitK1

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA II STOPNIA

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • diagnostyki pedagogicznej, planowania procesu wychowania i jego specyfiki w określonych środowiskach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych
  • pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych
  • samodzielnego prowadzenia działalności pedagogicznej w różnorodnych środowiskach opiekuńczo-wychowawczych i placówkach oświatowych

Zawody:

  • nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny
  • kurator społeczny i sądowy
  • ekspert w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i rodzinnych
  • doradca zawodowy
  • specjalista w obszarze pedagogiki specjalnej (surdopedagogiki i tyflopedagogiki)
 

 

Studia stacjonarne II stopnia

oraz

studia niestacjonarne z zastosowaniem metody e-learning

 

Studia na Wydziale Nauk Społecznych w Lublinie

 

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie pedagogiki lub studiów na innym kierunku. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Absolwenci kierunków innych niż pedagogika będą zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów II stopnia następujących przedmiotów:

1. Dydaktyka ogólna

2. Wprowadzenie do pedagogiki

3. Historia myśli pedagogicznej

4. Metodologia badań pedagogicznych.

 

 

 

Zajęcia na kierunku pedagogika
 odbywają się w Campusie Majdanek
Droga Męczenników Majdanka 70 [jak dojechać?]

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:16 - Magdalena Kargol