KitK1

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA II STOPNIA

 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie pedagogiki lub studiów na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:22 - Magdalena Kargol