KitK1

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA II STOPNIA

 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

 

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu:

a) w obszarze nauk społecznych na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia,

b) lub w obszarze nauk humanistycznych na kierunku nauki o rodzinie.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na standardach kształcenia, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, filologia, nauki o rodzinie, socjologia.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2016, godz. 10:45 - Magdalena Malec