CENTRUM AKTYWIZACJI OSÓB z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Tel: +48 81 445 3203 e-mail: bpsn@kul.pl

 

 

Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 22 listopada 2015 r. powołane zostało Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych KUL. Nazwa skrócona KUL CAN.

Chcemy, żeby nazwa KUL CAN kojarzyła się z angielskim znaczeniem „can” – mogę, potrafię. Zespół KUL CAN dokona starań, żeby zasłużyć na takie skojarzenie ale wiele zależy też od Was - studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wszystkich studentów i wykładowców, administracji i całej społeczności uniwersyteckiej.

 

Struktura, pracownicy i zadania KUL CAN:

Centrum kieruje powołany na to stanowisko Dyrektor pełniący równocześnie funkcję Pełnomocnika ds. Studentów Niepełnosprawnych.

 

 

Gdzie nas znajdziesz?

KUL CAN – Biuro Studentów z Niepełnosprawnością: Budynek CTW. Pokój 43 (parter). Wejście z ulicy Łopacińskiego lub od strony Kościoła Akademickiego KUL. Wjazd dla osób na wózkach inwalidzkich z parkingu od strony Kościoła Akademickiego KUL Tel: 81 445 3203

Godziny przyjęć:

Poniedziałek - Czwartek 10:00 - 13:00

Piątek: 10:00 - 13:00

 

 

KUL CAN – Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych: pokój GG329 (Gmach Główny) Tel: 81 445 4331

 

Dyrektor KUL CAN (Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością): GG 332. Osoby z trudnościami w poruszaniu się proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Tel. 81 445 4332 lub 81 445 3203

 

CENiS – Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących: Collegium Jana Pawła II pokój C312 Tel: 81 445 3312

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

- Informacja o zakresie pomocy dostępnej dla studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności

- informacja o źródłach wsparcia finansowego i stypendiach

 

Studenci niewidomi i słabowidzący:

- pracownia komputerowa ze specjalistycznym oprogramowaniem (linijki brajlowskie)

- adaptacja podręczników i innych materiałów dydaktycznych (brajl, wersja cyfrowa, pdf)

- grafika dotykowa (najnowsze techniki), modele 3-D, , udźwiękowiona grafika dotykowa

- nowoczesne laboratorium językowe z dostosowaniami dla osób niewidomych

- kurs orientacji przestrzennej

Informacja o innych formach pomocy: pokój CTW 43, GG329, GG332

Studenci niesłyszący i słabosłyszący:

- sale wykładowe i ćwiczeniowe ze specjalistycznym oprzyrządowaniem

- pomoc w dostępie do wykładów i ćwiczeń

- pomoc w kontaktach z wykładowcami i administracją Uniwersytetu

- lektorat języka angielskiego (zajęcia indywidualne lub w małych grupach, laboratorium)

Informacja o innych formach pomocy: pokój CTW 43 i CENiS – pokój C312.

Studenci z innymi rodzajami niepełnosprawności:

- transport na uczelnię (dla osób poruszających się na wózkach, W wyjątkowych przypadkach dla innych osób).

Informacja o innych dostępnych formach pomocy w pokoju CTW 43.

 

Zapraszamy do pokoju rekreacyjnego (CTW 44), w którym możesz odpocząć podczas przerw między zajęciami. Klucz w CTW 43.

 

 

 

 

 

 

Autor: Sylwia Bogusz
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2017, godz. 13:11 - Piotr Buczyński