Zenon E. Roskal

Astronomia jest jedną z najszybciej rozwijających się nauk, ale jest zarazem nauką najstarszą. Znane są dowody na to, iż systematyczne obserwacje nieba były prowadzone już w okresie neolitu (Stonehenge). Znane są także osiągnięcia w tym zakresie przedstawicieli kultur starożytnego Egiptu (m.in. kalendarz słoneczny) i Babilonu (m.in. dane o zaćmieniach Słońca i Księżyca, modele ruchu Księżyca, cykle Wenus, zodiak), ale także kultur mezoamerykańskich (m.in. kalendarz Majów) czy kultury chińskiej (obserwacje komet i plam słonecznych). Wielki wkład do rozwoju astronomii wnieśli przedstawiciele cywilizacji helleńskiej (Eudoksos) i hellenistycznej (Hipparch, Ptolemeusz).

Dokonania te umożliwiły rozwój astronomii w średniowieczu w ramach cywilizacji Islamu (obserwatorium w Samarakandzie, koncepcja astronomii matematycznej). Początki nowożytnej astronomii europejskiej, z której rozwinęła się współczesna astronomia były możliwe dzięki wykorzystaniu wyników obserwacji dokonywanych w ciągu tysięcy lat w kręgu różnorodnych kultur świata starożytnego i średniowiecznego.

Na wykładzie omawiane są:

  • największe osiągnięcia astronomiczne (m.in. predykcja zaćmień Słońca i Księżyca, katalogi gwiazd) dokonane w okresie poprzedzającym ukonstytuowanie się astronomii nowożytnej (XVI i XVII wiek), ale także
  • niektóre spektakularne odkrycia astronomii współczesnej (gwiazdy podwójne, pulsary, egzoplanety).

 

Zenon E. Roskalprof. dr hab. Zenon E. Roskal, fizyk i filozof, kierownik Katedry Filozofii Przyrody Nieożywionej KUL, autor i współautor dwóch monografii, ponad 50 artykułów i 70 haseł encyklopedycznych. W wolnych chwilach zajmuje się fotografią przyrodniczą oraz aero- i astrofilatelistyką. Słynie z precyzji wypowiedzi. Wśród studentów krąży nawet plotka, że Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI) ma niebawem zostać wzbogacony o nową jednostkę – będzie to jednostka precyzji...
Jego zainteresowania naukowe to:

  • teoria i historia filozofii przyrody,
  • historia nauki (astronomia, astrofizyka),
  • historia i filozofia technologii,
  • kosmofilozofia.


Słynie z precyzji wypowiedzi. Wśród studentów krąży nawet plotka, że Międzynarodowy Układ Jednostek Miar ma niebawem zostać wzbogacony o nową jednostkę – będzie to jednostka precyzji.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2010, godz. 16:05 - Andrzej Zykubek