Dr. Viktor Razmus

Dr. Anna Jaklik

Dr. Kinga Łagowska

Dr. Adam Żaliński


 Anna_Jaklik.jpg  Anna Jaklik  e-mail: annajaklik@gmail.com

 

Research interests

Trust (determinants and trust building), trustworthiness, supervisor-subordinate relation, organizational psychology

 

Publications

 • Jaklik, A., Łaguna, M. (under review). Zaufanie: sposoby ujmowania zjawiska i jego typologie.
 • Jaklik, A., Łaguna, M. (2015). Zaufanie w organizacji: Analiza sposobów ujęcia i modeli teoretycznych. Psychologia Społeczna, 4 (35), 369–382.

Conferences

 • Jaklik, A., Laguna, M., (2014, lipiec). The dimensions of trustworthiness and of social cognition: Unique or the same? Poster presented at the 28th International Congress of Applied Psychology , Paris, France.

 • Jaklik A. (2013, September). Verification of the model of organizational trust Mayer and co-workers in the Polish conditions. Poster presented at the 10th PSPS Conference. Kraków.
 • Jaklik A., Łaguna, M. (2013, May). Integrity Scale as the method of measuring the dimension of trustworthiness. Poster presented at the 5th Conference "Bliżej Emocji". Lublin.
 • Jaklik, A. (2013, kwiecień). Overview of the concepts of trust in organization. Oral presentation at the Conference "Psychodebiuty". Kraków.

 

  kinga lagowska Kinga Lagowska e-mail:lagowska.kinga@gmail.com

 

Research interests

Goal realization, work and family conflict and facilitation, career guidance

 

Publications

 • Lagowska, K., Laguna, M. (2014). Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi - przegląd badań. [Conflict and facilitation between family and work roles - review of research.] In: A. Wudarski (eds.), W poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscyplinarne (pp. 259-271). [In search of quality of life. Interdisciplinary study.] Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza [Częstochowa: Jan Długosz Academy Publishing House] (in Polish).

 • Kawecka K., Łaguna M., Tabor K. (2010). Gotowości do podejmowania szkoleń i dalszego kształcenia. Propozycja ujęcia teoretycznego i skal pomiaru. [Readiness to undertake trainings and further education. Suggestions of theoretical grasp and measurement scales.] Organizacja i Kierowanie [Organisation and Management], 2, 43-56 (in Polish).

 

Conferences

 • Łagowska, K., Łaguna, M. (2014, wrzesień). Realizacja celów osobistych w obszarze pracy i rodziny u przedsiębiorców: Analiza danych wielopoziomowych. [Goal realization in the area of work and family of the entrepreneurs. Multilevel analysis.] Poster na XI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. [Poster presented at the 11th Congress of Polish Social Psychology Association] Warszawa.

 • Łagowska, K., Łaguna, M. (2013, listopad). Wzajemne oddziaływanie życia rodzinnego i zawodowego u przedsiębiorców.[The work-family interface of the entrepreneurs.] Referat wygłoszony na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rodzina – Praca „Mnogość ról - mnogość sfer”. [Oral presentation at the 3rd National Scientific Conference Family-Work “A multiplicity of roles - a multiplicity of spheres”.] Łódź.

 • Łagowska, K., Łaguna, M. (2013, May). Analiza treści celów osobistych u przedsiębiorców. [Content analysis of personal projects in entrepreneurs.] Plakat przedstawiony na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bliżej Emocji”.[Poster presented at the 5th Conference "Bliżej Emocji"]. Lublin.

 • Łagowska, K. (2011, November). Struktura motywacji osiągnięć i nadzieja na sukces u przedsiębiorców. [The structure of achievement motivation and hope for success of the entrepreneurs.] Plakat przedstawiony na międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek w pracy i organizacji. Perspektywa psychologiczna”. [Poster presented at theinternational scientific conference ”The person at work and in organization: A psychological perspective”.] Lublin (in Polish).

 

Grants and scholarships

 • participation in an analitical seminar “Structural equation modeling” (September 2014)
 • participation in a workshop “Multilevel data analysis” prof. Johna B. Nezleka (College of William & Mary, Williamsburg, USA), (January 2014)
 • The John Paul II Catholic University of Lublin research grant „Reconciling of work and family roles” – Step 3, 1/6-1-14-05-02-5950 (2014)
 • The John Paul II Catholic University of Lublin research grant „Reconciling of work and family roles”- Step 2, 1/6-1-13-05-4911 (2013)
 • participation in a workshop “Longitudinal data analysis” prof. Guido Alessandri (Uniwersytet Sapienza w Rzymie) (July 2013)
 • The John Paul II Catholic University of Lublin research grant „Reconciling of work and family roles” – Step 1, 1/6-1-12-05-3525 (2012)
 • The John Paul II Catholic University of Lublin research grant „Self-presentation on the labour market” 1/6-1-11-05-3020 (2011)
 • Erasmus Intensive Programme „Psychology of Enterpreneurship: Research and Education” Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madryt (7 – 18.07.2008)

 

Adam Zalinski Adam Żaliński e-mail: adam.zalinski@gmail.com

 

Research interests

Psychology of entrepreneurship, entrepreneurial success, identity, ethnicity, lemko studies

 

Publications

 • Żaliński, A., Gorbaniuk, O. (in preparation). Attribution asymmetry in the perception of companies' success and failure (in English).
 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.
 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2015). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne. Medycyna Pracy, 66(2), 277-284. (in Polish).
 • Żaliński, A., Łaguna, M. (2014). Sukces przedsiębiorczy: Sposoby ujmowania i modele teoretyczne [Entrepreneurial success: Operationalizations and theoretical models]. W: Z. Ratajczak (red.) Przedsiębiorczość, czyli pochwała kryzysu (s.41-54). Katowice: Wydawnictwo GWSH. (in Polish).

 • Żaliński, A. (2013). Multiple Approaches to Ethnic Identity: The Case of the Lemkos of the Carpathian Mountains. In: K. Földváry (ed.) IRUN and CUP Graduate Students' Conference. Conference Proceedings, 85-90, Piliscsaba: Pázmány Péter Catholic University (in English).

 

Conferences

 • Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2015, July). Self-efficacy, positive affect, and entrepreneurial success: Longitudinal relations. Oral presentation at the 14th European Congress of Psychology, Milan (in English).

 • Ujas, J., Purc, E., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, November). Innovation in organisation: The role of self-efficacy and work-related affect in employees. Poster presented at the International conference: “What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies”, Warsaw.  

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2014, September). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Problemy z tłumaczeniem terminów. [Organizational commitment and work engagement: Problems with the Polish translations of terms.] Referat wygłoszony na konferencji naukowej "XXXV Zjazd Naukowy PTP pt. Psychologia w zmieniającym się świecie". [Speech presented at "35th PTP conference: Psychology in a changing world".] Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz (in Polish).
 • Żaliński, A. (2014, September). Tożsamość Łemków - propozycja badań psychologicznych. [Lemko identity – a proposal of a psychological study.] Plakat zaprezentowany na konferencji naukowej "XI Zjazd PSPS". [Poster presented at "11th PSPS conference".] Uniwersytet Warszawski, Warszawa (in Polish).
 • Żaliński, A., Razmus, W., Laguna, M. (2014, July). Positive beliefs, affects, and engagement: Gain spirals in entrepreneurs. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "28th International Congress of Applied Psychology - ICAP 2014". [Speech presented at "28th International Congress of Applied Psychology - ICAP 2014".] Paris, France (in English).
 • Żaliński, A. (2013, December). Prymordializm i konstruktywizm w próbie opisu tożsamości etnicznej Łemków. [Primordialism and constructivism in an attempt to describe the ethnic identity of the Lemkos.] Referat wygłoszony na Studencko-doktoranckiej międzynarodowej konferencji naukowej "Wspólnymi szlakami. Kultura ludowa Karpat wobec współczesności". [Speech presented at International Academic Conference for Students and PhD Students "On common trails. Carpathian folk culture in the face of modern times".] Fundacja Św. Włodzimierza, Kraków (in Polish)
 • Żaliński, A., Gorbaniuk, O. (2013, November). Asymetria atrybucji dyspozycyjnej sukcesów i porażek przedsiębiorstw u odbiorców komunikatów medialnych. [Dispositional attribution asymmetry in the perception of companies' success and failure among media announcements viewers.] Referat wygłoszony na "III Konferencja Naukowa z cyklu Psychologia w biznesie. Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego. Postawy i zachowania wobec zmian o charakterze kryzysowym". [Speed presented at "3rd Scientific Conference Psychology in business. Entrepreneurship in economic crisis. Attitudes and behaviours in face of crisis changes".] Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, Katowice (in Polish).
 • Żaliński, A., Łaguna, M. (2013, September). Pozytywne przekonania i afekt: Dynamika relacji. [Positive beliefs and affect: Relation dynamics.] Plakat zaprezentowany na konferencji naukowej "X Zjazd PSPS". [Poster presented at "10th PSPS conference".] Uniwersytet Jagielloński, Kraków (in Polish).
 • Żaliński, A. (2013, August). Multiple Approaches to Ethnic Identity: The Case of Lemkos of the Carpathian Mountains. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "IRUN and CUP Graduate Students' Conference". [Speech presented at "IRUN and CUP Graduate Students' Conference".] Pázmány Péter Catholic University, Esztergom, Hungary (in English).
 • Żaliński, A. (2013, July). "Yes, I can, I feel good, and I just do it! ": Replication in entrepreneurs. Plakat zaprezentowany na szkole letniej "Erasmus Intensive Programme Toward policy relevant entrepreneurship research from a psychological perspective: advanced research methods". [Poster presented at "Erasmus Intensive Programme Toward policy relevant entrepreneurship research from a psychological perspective: advanced research methods" summer school.] Erasmus University Rotterdam, the Netherlands (in English).
 • Żaliński, A., Łaguna, M. (2013, May). Afekt w pracy jako mediator między pozytywnymi przekonaniami a zaangażowaniem w pracę: Badanie przedsiębiorców. [Affect at work as a mediator between positive beliefs and work engagement in entrepreneurs.] Plakat zaprezentowany na konferencji naukowej "Bliżej Emocji V". [Poster presented at "5th Closer to emotions" conference.] Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin (in Polish).
 • Łaguna, M., Żaliński, A. (2013, May). Self-efficacy, affect and work engagement in entrepreneurs. Plakat zaprezentowany na konferencji naukowej "16th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology". [Poster presented at "16th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology".] University of Münster, Münster, Germany (in English).
 • Żaliński, A., Łaguna, M. (2012, September). Pozytywna orientacja i uogólnione przekonanie o własnej skuteczności a sukces przedsiębiorczy. [Positive orientation, self-efficacy and entrepreneurial success.] Plakat przedstawiony na konferencji naukowej "IX Zjazd PSPS". [Poster presented at the "9th PSPS conference".] Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Sopot (in Polish).
 • Żaliński, A. (2011, November). Rola procesów atrybucji w percepcji firm w sytuacji porażki i sukcesu. [The role of attribution processes in the perception of companies in case of crisis and success.] Plakat przedstawiony na konferencji naukowej "Człowiek w pracy i organizacji. Perspektywa psychologiczna". [Poster presented at "The Person at Work and in Organization: A Psychological Perspective" conference.] Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin (in Polish).
 • Gorbaniuk, O., Gonerski, D., Żaliński, A. (2011, May). Atrybucja sukcesów przedsiębiorstw. [Attribution of success in companies.] Referat wygłoszony na konferencji naukowej "Psychologia Ekonomiczna 2011". [Speech presented at "Economic psychology 2011" conference.] Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków (in Polish).

 

Grants and Scholarships

 • Investigator in an international research project "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego" (MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success) financed by Narodowe Centrum Nauki [The National Science Centre] in a framework of HARMONIA 5, cooperation with Erasmus University of Rotterdam and Spanish University for Distance Education UNED (06.2014 - 09.2015)

 • Erasmus Intensive Programme Toward policy relevant entrepreneurship research from a psychological perspective: advanced research methods, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands (June 8 – 19, 2013)
 • The John Paul II Catholic University of Lublin research grant WNS: Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorczego [Determinants of entrepreneurial success] (2013, 2014)

 • Erasmus Intensive Programme Psychology of Entrepreneurship, University of Economics, Prague, Czech Republic (June 20 – July 3, 2010)
 • Socrates-Erasmus, Catholic University of Leuven, Belgium (February 2009 – July 2009)