Emilia Mielniczuk

Ewelina Purc

Karolina Wałachowska

Ewelina Patynowska

 

Ph.D. candidates

Ewelina Bondyra-Luczka

Magdalena Kossowska

Agnieszka Orłowska

 

 

Ph.D. promoted

Dr. Viktor Razmus

Dr. Anna Jaklik

Dr. Kinga Łagowska

Dr. Adam Żaliński

 


Emilia Mielniczuk Emilia Mielniczuk e-mail: mielniczuk.e@gmail.com

 

Research interests

Motivation, psychology of training and development, self-development, psychology of entrepreneurship

 

ResearchGate
Google Scholar
Academia.edu

 

Publications

 • Laguna, M., Mielniczuk, E., Razmus, W., Moriano, J. A., Gorgievski, M. (2017). Cross-cultural and gender invariance of the Warr (1990) job-related well-being measure. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 90 (1),117-125  doi: 10.1111/joop.12166

 • Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2017). Motivation and training initiation: Evidence from Poland. Journal of Workplace Learning, in press.
 • Mielniczuk, E,. Łaguna, M., Januszewski, A., Artymiak, M. (2016). Kwestionariusz Motywacji do Podejmowania Szkoleń [Motivation to training initiatign questionnaire]. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(109), 101-112.
 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2015). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne. Medycyna Pracy, 66(2), 277-284.
 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Wuszt, E. (2015). Rola trzech wymiarów przywiązania do organizacji na róznych etapach procesu podejmowania szkoleń. Polskie Forum Psychologiczne, 1, 47-61.
 • Łaguna, M., Bąk, W., Purc, E., Mielniczuk, E., Oleś, P. (2014). Short measure of personality TIPI-P in a Polish sample. Roczniki Psychologiczne, 17 (2), 421-437.

 • Kowalska, M., Mielniczuk, E. (2011). Szereszewski – mnemoniczny geniusz. Rocznik Kognitywistyczny, 4, 107-111.

 

Conferences

 • Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2016, September). Pozytywny afekt jako mediator związku między przywiązaniem afektywnym a intencją porzucenia pracy u pracowników. Poster presented at 13th PSPS Congress, Wrocław.
 • Mielniczuk, E., Razmus, W., Laguna, M. (2016, May).  Afekt w pracy: Porównanie alternatywnych modeli struktury czynnikowej. Oral presentation at the 2nd PSPO Congress, Sopot, Poland
 • Mielniczuk, E. Razmus, W., Laguna M. (2016, April). Równoważność kulturowa  czteroczynnikowego modelu afektu w pracy. Oral presentation at the 4th Cross-cultural section of PSPS Congress, Lublin, Poland
 • Mielniczuk, E., Laguna, M. (2016, March). Personal resources foster innovative behaviour of entrepreneurs and serve as buffers against economic exclusion. Poster presented at II Polish-American scientific seminar „Building Inclusive Communities”, Lublin, Poland

 • Razmus, W., Mielniczuk, E. (2015, September) kontrolowanie błędu wspólnej metody (common metod bias) w badaniach kwestionariuszowych. Workshop performed at the 12th PSPS conference, Łódź. 

 • Mielniczuk, E., Razmus, W., Laguna, M. (2015, September). Afekt w pracy przedsiębiorców – Analiza struktury czynnikowej. Poster presented at the 12th PSPS conference, Łódź.

 • Purc, E., Mielniczuk, E., Laguna, M., Ujas, J. (2015, July). Work-related self-efficacy, positive affect and innovative behaviour at work: evidence from Poland. Poster presented at the 14th European Congress of Psychology, Milan (in English).

 • Purc, E., Mielniczuk, E., Razmus, W., Laguna, M. (2014, December). Czy odniosłeś sukces? Wskaźniki sukcesu przedsiębiorczego. Poster presented at the 1st Polish conference: “Innovations in Practice”, Lublin.

 • Mielniczuk, E., Purc, E. (2014, December). Jak zasoby ludzkie wpływają na innowacyjność i sukces gospodarczy? Workshop performed at the  1st Polish conference: “Innovations in Practice”, Lublin.
 • Ujas, J., Purc, E., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, November). Innovation in organisation: The role of self-efficacy and work-related affect in employees. Poster presented at the International conference: “What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies”, Warsaw.  

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2014, September). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Problemy z tłumaczeniem terminów. [Organizational commitment and work engagement: Problems with the Polish translations of terms.] Referat wygłoszony na konferencji naukowej "XXXV Zjazd Naukowy PTP pt. Psychologia w zmieniającym się świecie". [Speech presented at "35th PTP conference: Psychology in a changing world".] Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz (in Polish).
 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Wuszt, E. (2014, wrzesień). Czy przywiązanie do organizacji sprzyja podejmowaniu szkoleń przez pracowników? [Does organizational commitment helps in employees' training initiating process ] Speech presented at "35th PTP conference: Psychology in a changing world". Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz (in Polish).

 • Laguna, M., Purc, E., Bondyra-Łuczka, E., Mielniczuk, E., Patynowska (2014, lipiec). Training motivation as goal realization process: What is the role of personal and organizational characteristics? Speech presented at the 28th International Congress of Applied Psychology , Paris, France.
 • Laguna, M., Purc, E., Mielniczuk, E., Bąk, W., Oleś, P., (2014, lipiec). Polish adaptation of the Ten Item Personality Inventory (TIPI). Poster presented at the 28th International Congress of Applied Psychology , Paris, France.

 • Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2013, September). Motywacja w procesie podejmowania szkoleń. [Motivation in the process of training undertaking]. Poster presented at 10th PSPS conference, Jagiellonian University, Cracow.  
 • Mielniczuk, E., Januszewski, A., Laguna, M. Artymiak M. (2013, May). Skala motywacji do podejmowania szkoleń. [Motivation to training undertaking Scale.]. Poster presented at V Conference Closer to Emotions, John Paul II Catholic University of Lublin.
 • Kowalska, M., Mielniczuk, E. (2011, May). Szereszewski – Mnemoniczny geniusz. [Szereszewski – Mnemonic genius]. Speech presented at 4th Krakow Conference inCognitive Science, Jagiellonian University, Cracow.

 

Grants and scholarships

 • Investigator in an international research project "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego" (MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success) financed by Narodowe Centrum Nauki [The National Science Centre] in a framework of HARMONIA 5, cooperation with Erasmus University of Rotterdam and Spanish University for Distance Education UNED (10.2014 - 05.2017).

 • Investigator in research project funded by the Polish government: Personal and organizational characteristics related to training motivation (2011-2014)
 • The John Paul II Catholic University of Lublin research grant WNS:  "Zasoby osobiste a zachowania innowacyjne w organizacji" (2015)
 • The John Paul II Catholic University of Lublin research grant WNS: "Motywacja do podejmowania szkoleń" [Motivation to training initiating] (2014).

 • Erasmus Intensive Programme Toward policy relevant entrepreneurship research from a psychological perspective: advanced research methods, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands (June 8 – 19, 2013)
 • Socrates-Erasmus, Catholic University of Leuven, Belgium (January 2011 – July 2011)

 

Ewelina Purc e-mail: ewelina.purc@gmail.com

 

Research interests

Psychology of training and development, work and organizational psychology, entrepreneurship, personality psychology, sociology of culture 

 

ResearchGate
Google Scholar
Academia.edu

 

Publications

 • Laguna, M., Purc, E. (2016). Personality traits and training initiation process: Intention, planning, and action initiation. Frontiers in Psychology, 7:1767. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01767
 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.
 • Łaguna, M., Purc, E., Razmus, W., Błaszczyk, M., Gawrońska, K. (2015). Podejmowanie szkoleń a kultura i klimat organizacyjny. Organizacja i Kierowanie, 2(167), 141-154.
 • Łaguna, M., Bąk, W., Purc, E., Mielniczuk, E., Oleś, P. (2014). Short measure of personality TIPI-P in a Polish sample. Roczniki Psychologiczne, 17 (2), 421-437.

 

Conferences 

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, September). Wartości cenione przez przedsiębiorców a zachowania innowacyjne ich podwładnych. Oral presentation at 13th PSPS Congress, Wrocław.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, September). Polska adaptacja Kwestionariusza Zachowań Innowacyjnych. Poster presented at 13th PSPS Congress, Wrocław.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, September). W jaki sposób wartości pracowników przyczyniają się do ich innowacyjności? Poster presented at 13th PSPS Congress, Wrocław.
 • Purc, E. (2016, June). Why employees behave innovatively? – values’ approach to innovation research. Poster presented at 1th Polish Conference on Innovative Research Projects.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, May). Wartości osobiste a zachowania innowacyjne pracowników. Poster presented at 2nd PSPO Congress, Sopot.
 • Purc, E., Purc, D. (2016, April). Menopauza - jest się czego bać? Satysfakcja z życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Poster presented at23rd Polish Conference on Psychological News "Aktualia", Lublin.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, March). Innovative behavior as a prevention against social exclusion. Poster presented at 2nd Polish-American Scientific Seminar "Building Inclusive Communities", Lublin.
 • Wałachowska, K., Purc, E., Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2015, December). Innovation in organizations as a remedy against social exclusion. European perspective. Speech presented at Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference, Boston, USA.
 • Purc, E., Mielniczuk, E., Laguna, M., Ujas, J. (2015, July). Work-related self-efficacy, positive affect and innovative behaviour at work: evidence from Poland. Poster presented at the 14th European Congress of Psychology, Milan (in English).
 • Purc, E., Mielniczuk, E., Razmus, W., Laguna, M. (2014, December). Czy odniosłeś sukces? Wskaźniki sukcesu przedsiębiorczego. Poster presented at the 1st Polish conference: “Innovations in Practice”, Lublin.

 • Mielniczuk, E., Purc, E. (2014, December). Jak zasoby ludzkie wpływają na innowacyjność i sukces gospodarczy? Workshop performed at the  1st Polish conference: “Innovations in Practice”, Lublin.

 • Ujas, J., Purc, E., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, November). Innovation in organisation: The role of self-efficacy and work-related affect in employees. Poster presented at the International conference: “What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies”, Warsaw.  

 • Laguna, M., Purc, E., Bondyra-Łuczka, E., Mielniczuk, E., Patynowska (2014, lipiec). Training motivation as goal realization process: What is the role of personal and organizational characteristics? Speech presented at the 28th International Congress of Applied Psychology , Paris, France.

 • Laguna, M., Purc, E., Mielniczuk, E., Bąk, W., Oleś, P., (2014, lipiec). Polish adaptation of the Ten Item Personality Inventory (TIPI). Poster presented at the 28th International Congress of Applied Psychology , Paris, France.

 • Purc, E., Laguna, M. (2013, May). Osobowość a motywacja do podejmowania szkoleń [Personality and training motivation]. Poster presented at 5th Conference Closer to Emotions, John Paul II Catholic University of Lublin.
 • Futera, A., Kistelska, H., Prochowicz, J., Purc, E. (2012, May). Przebadano czy przebadałam? – wpływ form osobowych i nieosobowych na recepcję tekstów naukowych. Speech presented at 5th Students' Forum of Research on Language, University of Warsaw.

 

Grants and scholarships

 • Investigator in an international research project "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego" (MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success) financed by Narodowe Centrum Nauki [The National Science Centre] in a framework of HARMONIA 5, cooperation with Erasmus University of Rotterdam and Spanish University for Distance Education UNED (10.2014 - 05.2017)
 • The John Paul II Catholic University of Lublin research grant WNS: "Wartości a innowacja w organizacji" (2015)
 • The John Paul II Catholic University of Lublin research grant WNS: "Cechy osobowości i ich rola w aktywności rozwojowej" (2014)
 • Investigator in research project funded by the Polish government: Personal and organizational characteristics related to training motivation (2011-2014)
 • Erasmus Intensive Programme Toward policy relevant entrepreneurship research from a psychological perspective: advanced research methods, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands (June 8 – 19, 2013)

 

karolina Wałachowska  Karolina Wałachowska e-mail: walachowska.karolina@gmail.com

 

Research interests

Organizational psychology, leadership, neuropsychology, translating, enhancing English as a Second Language acquisition

 

Publications

 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2015). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne. Medycyna Pracy, 66(2), 277-284.
 • Wałachowska, K., Janowski, K., Tatala, M. (2009). The efficacy of three interventions in modifying stereotypes and prejudice towards people with schizophrenia. Polish Psychological Bulletin , 40, 96-102.

 

Conferences

 • Wałachowska, K., Zych, K., Wajda, A., Razmus, W. (2015, July). Polish adaptation of the authentic leadership questionnaire. Poster presented at the 14th European Congress of Psychology, Milan (in English).

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2014, September). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Problemy z tłumaczeniem terminów. [Organizational commitment and work engagement: Problems with the Polish translations of terms.] Referat wygłoszony na konferencji naukowej "XXXV Zjazd Naukowy PTP pt. Psychologia w zmieniającym się świecie". [Speech presented at "35th PTP conference: Psychology in a changing world".] Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz (in Polish).
 • Laguna M., Wałachowska, K., (2014, lipiec). Authentic leadership, work engagement, and innovative behaviour of employees. Poster presented at the 28th International Congress of Applied Psychology , Paris, France.

 

Scholarships

 • Erasmus Practice, International Community School, London (2013)
 • Erasmus Studies, Catholic University of Leuven, Belgium (2010) 

 

 


 

ewelina Patynowska  Ewelina Patynowska e-mail: ewelina.patynowska@gmail.com

 

Research interests

Psychology of organization and management, recruitment, psychology of training, employer branding, psychology of motivation, psychology of advertising, career guidance, life-long learning, self-development, project management

 

Publications

 • Patynowska, E. (under review). Edukacja pozaformalna- nauka poprzez działanie i wyobraźnię. [Nonformal education - learning through action and imagination].  Студентські записки.
 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.
 • Patynowska, E.,& Podsiadło, I. (2012). Wywiad z Profesorem Adamem Bielą. [Interview with prof. Adam Biela]. Psychologia Organizacji [Psychology of Organization]. Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji (in Polish).

 

Conferences

 • Laguna, M., Purc, E., Bondyra-Łuczka, E., Mielniczuk, E., Patynowska (2014, lipiec). Training motivation as goal realization process: What is the role of personal and organizational characteristics? Oral presentation at the 28th International Congress of Applied Psychology , Paris, France.

 • Patynowska, E. (2013, April). Spostrzegane wsparcie organizacyjne i możliwości kariery a motywacja do podejmowania szkoleń. [Perceived organizational support, career opportunities and training motivation]. Oral presentation at 20th Conference Aktualia 2013 ,,Now for Psychology". John Paul II Catholic University of Lublin.
 • Patynowska, E. (2012, November). Edukacja pozaformalna - nauka poprzez działanie i wyobraźnie.[Nonformal education - learning through action and imagination]. Speech presented at  international conference ,,Imagination and Life. The Perspective of Contemporary Psychology”. John Paul II Catholic University of Lublin.

 


 

Ewelina Bondyra  Ewelina Bondyra-Łuczka  e-mail: bondyra.luczka@gmail.com

 

Research interests

Psychology of training, goal realization, organizational psychology, psychology of entrepreneurship, labour market, new forms of employment

 

Publications

 • Łaguna, M., Bondyra-Łuczka, E., Razmus, W., (under review). Personal Beliefs and Vocational Training Initiation. 
 • Bąk, W., Łaguna, M., Bondyra-Łuczka, E. (2015). Kwestionariuszowe metody pomiaru ukierunkowań regulacyjnych. Polskie adaptacje kwestionariuszy RFQ i RFS. Psychologia Społeczna, 1 (32), 84-99. [Methods of measurement of regulative inclinations].
 • Bondyra-Łuczka E., Filipiuk D. (2011). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek w pracy i w organizacji: perspektywa psychologiczna". Lublin, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji. [Conference Report “People at work and in organizations: psychological perspective”. Lublin Polish Association of Organizational Psychology]
 • Bondyra-Łuczka E., Filipiuk D. (2011). Osiągnięcia członków PSPO: Książka „Człowiek w pracy i w organizacji. Perspektywa psychologiczna". Lublin, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji. . [Book “People at work and in organizations: psychological perspective”. Lublin Polish Association of Organizational Psychology]

 

Conferences

 • Laguna, M., Purc, E., Bondyra-Łuczka, E., Mielniczuk, E., Patynowska (2014, lipiec). Training motivation as goal realization process: What is the role of personal and organizational characteristics? Oral presentation at the 28th International Congress of Applied Psychology , Paris, France.

 • Łaguna M., Bondyra-Łuczka E. (2012, październik). Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy w procesie podejmowania szkoleń. Plakat przedstawiony podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Jakość życia w pracy i poza nią”. Akademia im. Jana Długosza, Zawady k. Częstochowy.
 • Bondyra-Łuczka E. (2012, maj). Manipulacja w mediach społecznościowych. Referat wygłoszony podczas konferencji „W sidłach manipulacji: o kreowaniu wizerunku w mass mediach”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Bondyra-Łuczka E. (2011, lipiec). Wolny strzelec na rynku pracy: uwarunkowania i konsekwencje psychologiczne tej formy zatrudnienia. Plakat przedstawiony podczas sesji naukowej „Różne aspekty jakości życia człowieka we współczesnej psychologii”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Bondyra-Łuczka E. (2011, kwiecień). Psychologiczne konsekwencje atypowych form zatrudnienia na przykładzie freelancingu. Referat wygłoszony podczas I Konferencji Naukowej Studentów Psychologii –Psychodebiuty organizowanej przez Instytut Psychologii Stosowanej UJ oraz Koło Naukowe Pragma. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Bondyra-Łuczka E. (2010, grudzień). Freelancing jako przejście do elastycznych form zatrudnienia. Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej Work-Life Balance organizowanej przez Koło Naukowe Psychologii Zarządzania KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Bondyra-Łuczka E. (2009). Ukierunkowanie prewencyjne w teorii E.T. Higginsa a gotowość do podejmowania szkoleń. Referat wygłoszony podczas sympozjum „Osobowościowe uwarunkowania gotowości do podejmowania szkoleń" organizowanym przez Katedrę Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.

 


 

Magdalena Kossowska  Magdalena Kossowska  e-mail: mkossowska1@gmail.com

 

Research interests

Psychology of entrepreneurship, organizational psychology, organizational culture, gamification, engagement, goal realization, career guidance, recruitment, RPO, project management, trainings, NGO.

 

ResearchGate
Academia.edu

 

Publications

 

Conferences

 • Kossowska, M., & Laguna, M. (2014, July). Personality, job resources, and self-efficacy as predictors of volunteer engagement in non-governmental organisations. Poster  presented at 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France (in English)
 • Kossowska, M., & Grochowska, K. (2014, March). Psychologist in the business world: Gamification for beginners. National Scientific Forum/ Conference Anova Forum, Kraków, Poland (in Polish)
 • Grochowska, K., & Kossowska, M. (2013, April). The prevalence of beliefs in neuromits among students and graduates from various fields. Oral presentation at the3rd National Scientific Conference 'Psychodebiuty', Kraków, Poland (in Polish).
 • Kossowska, M., & Grochowska, K. (2013, April). Gamification in Psychology. Paper presented at the National Scientific Conference 'Wroclaw's Psychological Confrontations', Wrocław, Poland (in Polish).
 • Kossowska, M., & Grochowska, K. (2013, March). The commercialization of science - examples from cognitive trainings. Oral presentation at the National Scientific Conference 'Science is a Human Thing. Cooperation between Science and Business – chances and threats', Kraków, Poland (in Polish).
 • Kossowska, M., & Grochowska, K. (2012, April). The effectiveness of emotional intelligence trainings among adolescents placed in correctional centers -  research review. Poster presented at the National Scientific Conference 'Wroclaw's Psychological Confrontations', Wrocław, Poland (in Polish).
 • Kossowska, M., Janowski, K., Wnukowicz, A., & Zarębska, M (2011, September). The relevance of chosen questionnaires in the diagnosis of depression. Oral presentation   at the 2nd National Scientific Conference 'Psychology in medicine – medicine in Psychology', Lublin, Poland (in Polish).
 • Kossowska, M., Janowski, K., Awruk, K., & Jedynak T. (2011, September).Worry, Sense of Coherence and Health Locus of Control. Oral presentation at the 2nd  National Scientific Conference 'Psychology in Medicine – Medicine in Psychology', Lublin, Poland (in Polish).
 • Kossowska, M., & Janowski, K. (2011, May). Worry, Sense of Coherence and Health Locus of Control. Oral presentation at the European Federation of Psychology Students’ Associations 25th International Psychological Congress, Borowice, Poland (in English).
 • Kossowska, M., Janowski, K., & Wnukowicz, A. (2011, April) The relevance of chosen questionnaires in the diagnosis of depression. Oral presentation at the1st  Scientific Conference 'Psychodebiuty', Kraków, Poland (in Polish).

 

Grants and Scholarships

 • Erasmus Intensive Programme Psychology of Entrepreneurship, University of Economics, Prague, Czech Republic (2011)
 • LLP-Erasmus, Universitetet i Tromsø, Tromsø, Norway (2011)
 • Sokrates Erasmus Training Programme, Polish Psychologists’ Association, London, United Kingdom (2012)
 • The John Paul II Catholic University of Lublin research grant „Volunteer engagement in work” 1/6-1-14-05-02-5934 (2013)
 • Interuniversity exchange MOST, Jagiellonian University (2016-2017)

 


 

A_Orlowska Agnieszka Orłowska, e-mail: a_orlowska@onet.pl

 

Research interests:

Empowerment, work-familly fit, specificity of the nurses profession, law

 

Publications

 • Orłowska, A., Łaguna, M. (2016, w druku). Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej u pielęgniarek. Medycyna Pracy, 67(6), xx. http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.00483

Conferences:

 • Orłowska, A., Łaguna, M. (2015, czerwiec). Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej: Badania pielęgniarek. [Structural empowerment and work-familly fit: Research nurses.]. Poster presented at the 6th Conference "Bliżej Emocji". Catholic Uniwersity of Lublin the John Paul II. Lublin.