Ph.D. students

Ewelina Patynowska

Agnieszka Orłowska

Zofia Mazur

 

Ph.D. candidates

Ewelina Bondyra-Luczka

 

Ph.D. promoted

Dr. Ewelina Purc (2018)

Dr. Karolina Wałachowska (2018)

Dr. Emilia Mielniczuk (2017)

Dr. Adam Żaliński (2016)

Dr. Kinga Łagowska (2015)

Dr. Anna Jaklik (2014)

Dr. Viktor Razmus (2013)

 


 

   

ewelina Patynowska  Ewelina Patynowska e-mail: ewelina.patynowska@gmail.com

 

Research interests

Psychology of organization and management, recruitment, psychology of training, employer branding, psychology of motivation, psychology of advertising, career guidance, life-long learning, self-development, project management

 

Publications

 • Patynowska, E. (under review). Edukacja pozaformalna- nauka poprzez działanie i wyobraźnię. [Nonformal education - learning through action and imagination].  Студентські записки.
 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.
 • Patynowska, E.,& Podsiadło, I. (2012). Wywiad z Profesorem Adamem Bielą. [Interview with prof. Adam Biela]. Psychologia Organizacji [Psychology of Organization]. Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji (in Polish).

 

Conferences

 • Laguna, M., Purc, E., Bondyra-Łuczka, E., Mielniczuk, E., Patynowska (2014, lipiec). Training motivation as goal realization process: What is the role of personal and organizational characteristics? Oral presentation at the 28th International Congress of Applied Psychology , Paris, France.

 • Patynowska, E. (2013, April). Spostrzegane wsparcie organizacyjne i możliwości kariery a motywacja do podejmowania szkoleń. [Perceived organizational support, career opportunities and training motivation]. Oral presentation at 20th Conference Aktualia 2013 ,,Now for Psychology". John Paul II Catholic University of Lublin.
 • Patynowska, E. (2012, November). Edukacja pozaformalna - nauka poprzez działanie i wyobraźnie.[Nonformal education - learning through action and imagination]. Speech presented at  international conference ,,Imagination and Life. The Perspective of Contemporary Psychology”. John Paul II Catholic University of Lublin.

 

 


    

A_Orlowska Agnieszka Orłowska, e-mail: a_orlowska@onet.pl

 

ResearchGate

Google Scholar 

 

Research interests

Empowerment, work-familly fit, specificity of the nurses profession, law

 

Publications

 • Mazur, Z., Orłowska, A. (2018). Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury. Polskie Forum Psychologiczne, w druku.
 • Orłowska, A., Łaguna, M. (2016). Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej u pielęgniarek. Medycyna Pracy, 67(6), 787-800. doi: 10.13075/mp.5893.00483
 • Orłowska, A., Mazur, Z., Łaguna, M. (2017). Systematyczny przegląd literatury: Na czym polega i czym różni się od innych przeglądów. Ogrody Nauk i Sztuk, 7, 350-363.

 • Orłowska, A., Łaguna, M., Celińska-Miszczuk, A. (2017). Pracownik jako podmiot. Upodmiotowienie w organizacji. W: E. Dryll, B. Bartosz, J. Klebaniuk (red.), Jakość życia w refleksji psychologicznej (s. 253-265). Warszawa: Eneteia.

 

Conferences

 • Orłowska, A., Łaguna, M. (2015, czerwiec). Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej: Badania pielęgniarek. [Structural empowerment and work-familly fit: Research nurses.]. Poster presented at the 6th Conference "Bliżej Emocji". Catholic Uniwersity of Lublin the John Paul II. Lublin.

 

 


   

 Zofia Mazur  e-mail: zsmazur@gmail.com

 

ResearchGate 

Google Scholar

 

Research interests

Psychology of motivation, psychology of music, instrumental music performance, afect, goal realization.

 

Publications

 • Mazur, Z., Orłowska, A. (2018). Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury. Polskie Forum Psychologiczne, in press. 

 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2017). Assessment of instrumental music performance: definitions, criteria, measurement. Edukacja. An interdisciplinary approach, 4, 115–128. doi: 10.24131/3724.170508
 • Orłowska, A., Mazur, Z., Łaguna, M. (2017). Systematyczny przegląd literatury: Na czym polega i czym różni się od innych przeglądów? Ogrody Nauk i Sztuk, 7(7), 350-363.

 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2016). Osiągnięcia muzyczne w grze na instrumencie: Sposoby ujmowania, kryteria oceny, narzędzia pomiaru, Edukacja, 4(139), 100-114.

 

Conferences

 •  Mazur, Z., Orłowska, A. (2017, wrzesień). Systematyczny przegląd literatury. Referat wygłoszony na XXXVI Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.
 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2017, wrzesień). Społeczne postrzeganie wystąpień muzycznych. Kryteria oceny gry na instrumencie: przegląd badań. Plakat zaprezentowany na XIV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń.
 • Mazur, Z. (2016, listopad). Sposoby operacjonalizacji osiągnięć muzycznych w badaniach nad edukacją muzyczną. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Talenty”, Wrocław.

 

Grants and scholarships

 • Investigator in an international research project "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego" (MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success) financed by Narodowe Centrum Nauki [The National Science Centre] in a framework of HARMONIA 5, cooperation with Erasmus University of Rotterdam and Spanish University for Distance Education UNED
 • Erasmus+ Scholarship, Katholieke Universitet Leuven, Belgium, 2016 

 

 


   

Ewelina Bondyra  Ewelina Bondyra-Łuczka  e-mail: bondyra.luczka@gmail.com

 

Research interests

Psychology of training, goal realization, organizational psychology, psychology of entrepreneurship, labour market, new forms of employment

 

Publications

 • Łaguna, M., Bondyra-Łuczka, E., Razmus, W., (under review). Personal Beliefs and Vocational Training Initiation. 
 • Bąk, W., Łaguna, M., Bondyra-Łuczka, E. (2015). Kwestionariuszowe metody pomiaru ukierunkowań regulacyjnych. Polskie adaptacje kwestionariuszy RFQ i RFS. Psychologia Społeczna, 1 (32), 84-99. [Methods of measurement of regulative inclinations].
 • Bondyra-Łuczka E., Filipiuk D. (2011). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek w pracy i w organizacji: perspektywa psychologiczna". Lublin, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji. [Conference Report “People at work and in organizations: psychological perspective”. Lublin Polish Association of Organizational Psychology]
 • Bondyra-Łuczka E., Filipiuk D. (2011). Osiągnięcia członków PSPO: Książka „Człowiek w pracy i w organizacji. Perspektywa psychologiczna". Lublin, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji. . [Book “People at work and in organizations: psychological perspective”. Lublin Polish Association of Organizational Psychology]

 

Conferences

 • Laguna, M., Purc, E., Bondyra-Łuczka, E., Mielniczuk, E., Patynowska (2014, lipiec). Training motivation as goal realization process: What is the role of personal and organizational characteristics? Oral presentation at the 28th International Congress of Applied Psychology , Paris, France.

 • Łaguna M., Bondyra-Łuczka E. (2012, październik). Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy w procesie podejmowania szkoleń. Plakat przedstawiony podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Jakość życia w pracy i poza nią”. Akademia im. Jana Długosza, Zawady k. Częstochowy.
 • Bondyra-Łuczka E. (2012, maj). Manipulacja w mediach społecznościowych. Referat wygłoszony podczas konferencji „W sidłach manipulacji: o kreowaniu wizerunku w mass mediach”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Bondyra-Łuczka E. (2011, lipiec). Wolny strzelec na rynku pracy: uwarunkowania i konsekwencje psychologiczne tej formy zatrudnienia. Plakat przedstawiony podczas sesji naukowej „Różne aspekty jakości życia człowieka we współczesnej psychologii”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Bondyra-Łuczka E. (2011, kwiecień). Psychologiczne konsekwencje atypowych form zatrudnienia na przykładzie freelancingu. Referat wygłoszony podczas I Konferencji Naukowej Studentów Psychologii –Psychodebiuty organizowanej przez Instytut Psychologii Stosowanej UJ oraz Koło Naukowe Pragma. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Bondyra-Łuczka E. (2010, grudzień). Freelancing jako przejście do elastycznych form zatrudnienia. Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej Work-Life Balance organizowanej przez Koło Naukowe Psychologii Zarządzania KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Bondyra-Łuczka E. (2009). Ukierunkowanie prewencyjne w teorii E.T. Higginsa a gotowość do podejmowania szkoleń. Referat wygłoszony podczas sympozjum „Osobowościowe uwarunkowania gotowości do podejmowania szkoleń" organizowanym przez Katedrę Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.