Ph.D. students

Ewelina Purc

Ewelina Patynowska

Agnieszka Orłowska

Zofia Mazur

 

Ph.D. candidates

Ewelina Bondyra-Luczka

Paulina Gąsior

 

Ph.D. promoted

Dr. Karolina Wałachowska (2018)

Dr. Emilia Mielniczuk (2017)

Dr. Adam Żaliński (2016)

Dr. Kinga Łagowska (2015)

Dr. Anna Jaklik (2014)

Dr. Viktor Razmus (2013)

 


  

 

Ewelina Purc e-mail: ewelina.purc@gmail.com

 

Research interests

Psychology of training and development, work and organizational psychology, entrepreneurship, personality psychology, sociology of culture 

 

ResearchGate
Google Scholar
Academia.edu

 

Publications

 • Purc, E., Laguna, M. (2017). Factorial structure and measurement invariance of the Innovative Behavior Questionnaire. The Journal of Creative Behavior. doi: 10.1002/jocb.215
 • Laguna, M., Purc, E. (2016). Personality traits and training initiation process: Intention, planning, and action initiation. Frontiers in Psychology, 7:1767. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01767
 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.
 • Łaguna, M., Purc, E., Razmus, W., Błaszczyk, M., Gawrońska, K. (2015). Podejmowanie szkoleń a kultura i klimat organizacyjny. Organizacja i Kierowanie, 2(167), 141-154.
 • Łaguna, M., Bąk, W., Purc, E., Mielniczuk, E., Oleś, P. (2014). Short measure of personality TIPI-P in a Polish sample. Roczniki Psychologiczne, 17 (2), 421-437.

 

Conferences 

 • Poręba, A., Purc, E. (2017, June). Rodzina jako źródło wsparcia w sytuacji choroby nowotworowej. Speech presented at the International Conference „Problemy Współczesnej Rodziny”, Warsaw.

 • Purc, E., Laguna, M., Moriano, J. A., Gorgievski-Duijvesteijn, M. (2017, May). How entrepreneurs’ personal values are related with employees’ performance? A multilevel study. Poster presented at European Association of Work and Organizational Psychology Congress, Dublin.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2017, May). Employee’s innovative behavior: Personal values’ perspective. Speech presented at European Association of Work and Organizational Psychology Congress, Dublin.

 • Purc, E. (2017, May). Cross-cultural invariance of the personal initiative measure. Poster presented at 7th Conference Closer to Emotions, Lublin.

 • Purc, E. (2017, April). Mierzyć tym samym, ale czy zawsze to samo? Równoważność pomiarowa testów. Speech presented at 8th Psychology Conferences, Wroclaw.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, September). Wartości cenione przez przedsiębiorców a zachowania innowacyjne ich podwładnych. Oral presentation at 13th PSPS Congress, Wrocław.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, September). Polska adaptacja Kwestionariusza Zachowań Innowacyjnych. Poster presented at 13th PSPS Congress, Wrocław.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, September). W jaki sposób wartości pracowników przyczyniają się do ich innowacyjności? Poster presented at 13th PSPS Congress, Wrocław.
 • Purc, E. (2016, June). Why employees behave innovatively? – values’ approach to innovation research. Poster presented at 1th Polish Conference on Innovative Research Projects.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, May). Wartości osobiste a zachowania innowacyjne pracowników. Poster presented at 2nd PSPO Congress, Sopot.
 • Purc, E., Purc, D. (2016, April). Menopauza - jest się czego bać? Satysfakcja z życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Poster presented at23rd Polish Conference on Psychological News "Aktualia", Lublin.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, March). Innovative behavior as a prevention against social exclusion. Poster presented at 2nd Polish-American Scientific Seminar "Building Inclusive Communities", Lublin.
 • Wałachowska, K., Purc, E., Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2015, December). Innovation in organizations as a remedy against social exclusion. European perspective. Speech presented at Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference, Boston, USA.
 • Purc, E., Mielniczuk, E., Laguna, M., Ujas, J. (2015, July). Work-related self-efficacy, positive affect and innovative behaviour at work: evidence from Poland. Poster presented at the 14th European Congress of Psychology, Milan (in English).
 • Purc, E., Mielniczuk, E., Razmus, W., Laguna, M. (2014, December). Czy odniosłeś sukces? Wskaźniki sukcesu przedsiębiorczego. Poster presented at the 1st Polish conference: “Innovations in Practice”, Lublin.

 • Mielniczuk, E., Purc, E. (2014, December). Jak zasoby ludzkie wpływają na innowacyjność i sukces gospodarczy? Workshop performed at the  1st Polish conference: “Innovations in Practice”, Lublin.

 • Ujas, J., Purc, E., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, November). Innovation in organisation: The role of self-efficacy and work-related affect in employees. Poster presented at the International conference: “What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies”, Warsaw.  

 • Laguna, M., Purc, E., Bondyra-Łuczka, E., Mielniczuk, E., Patynowska (2014, lipiec). Training motivation as goal realization process: What is the role of personal and organizational characteristics? Speech presented at the 28th International Congress of Applied Psychology , Paris, France.

 • Laguna, M., Purc, E., Mielniczuk, E., Bąk, W., Oleś, P., (2014, lipiec). Polish adaptation of the Ten Item Personality Inventory (TIPI). Poster presented at the 28th International Congress of Applied Psychology , Paris, France.

 • Purc, E., Laguna, M. (2013, May). Osobowość a motywacja do podejmowania szkoleń [Personality and training motivation]. Poster presented at 5th Conference Closer to Emotions, John Paul II Catholic University of Lublin.
 • Futera, A., Kistelska, H., Prochowicz, J., Purc, E. (2012, May). Przebadano czy przebadałam? – wpływ form osobowych i nieosobowych na recepcję tekstów naukowych. Speech presented at 5th Students' Forum of Research on Language, University of Warsaw.

 

Grants and scholarships

 • Investigator in an international research project "Multilevel analysis of entrepreneurial success" (MULTEN) financed by the National Science Centre, Poland, in cooperation with Erasmus University of Rotterdam and Spanish University for Distance Education UNED (10.2014 - 05.2017)
 • The John Paul II Catholic University of Lublin research grant WNS: "Wartości a innowacja w organizacji" (2015)
 • The John Paul II Catholic University of Lublin research grant WNS: "Cechy osobowości i ich rola w aktywności rozwojowej" (2014)
 • Investigator in research project funded by the Polish government: Personal and organizational characteristics related to training motivation (2011-2014)
 • Erasmus Intensive Programme Toward policy relevant entrepreneurship research from a psychological perspective: advanced research methods, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands (June 8 – 19, 2013)

 

 


 

   

ewelina Patynowska  Ewelina Patynowska e-mail: ewelina.patynowska@gmail.com

 

Research interests

Psychology of organization and management, recruitment, psychology of training, employer branding, psychology of motivation, psychology of advertising, career guidance, life-long learning, self-development, project management

 

Publications

 • Patynowska, E. (under review). Edukacja pozaformalna- nauka poprzez działanie i wyobraźnię. [Nonformal education - learning through action and imagination].  Студентські записки.
 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.
 • Patynowska, E.,& Podsiadło, I. (2012). Wywiad z Profesorem Adamem Bielą. [Interview with prof. Adam Biela]. Psychologia Organizacji [Psychology of Organization]. Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji (in Polish).

 

Conferences

 • Laguna, M., Purc, E., Bondyra-Łuczka, E., Mielniczuk, E., Patynowska (2014, lipiec). Training motivation as goal realization process: What is the role of personal and organizational characteristics? Oral presentation at the 28th International Congress of Applied Psychology , Paris, France.

 • Patynowska, E. (2013, April). Spostrzegane wsparcie organizacyjne i możliwości kariery a motywacja do podejmowania szkoleń. [Perceived organizational support, career opportunities and training motivation]. Oral presentation at 20th Conference Aktualia 2013 ,,Now for Psychology". John Paul II Catholic University of Lublin.
 • Patynowska, E. (2012, November). Edukacja pozaformalna - nauka poprzez działanie i wyobraźnie.[Nonformal education - learning through action and imagination]. Speech presented at  international conference ,,Imagination and Life. The Perspective of Contemporary Psychology”. John Paul II Catholic University of Lublin.

 

 


   

Ewelina Bondyra  Ewelina Bondyra-Łuczka  e-mail: bondyra.luczka@gmail.com

 

Research interests

Psychology of training, goal realization, organizational psychology, psychology of entrepreneurship, labour market, new forms of employment

 

Publications

 • Łaguna, M., Bondyra-Łuczka, E., Razmus, W., (under review). Personal Beliefs and Vocational Training Initiation. 
 • Bąk, W., Łaguna, M., Bondyra-Łuczka, E. (2015). Kwestionariuszowe metody pomiaru ukierunkowań regulacyjnych. Polskie adaptacje kwestionariuszy RFQ i RFS. Psychologia Społeczna, 1 (32), 84-99. [Methods of measurement of regulative inclinations].
 • Bondyra-Łuczka E., Filipiuk D. (2011). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek w pracy i w organizacji: perspektywa psychologiczna". Lublin, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji. [Conference Report “People at work and in organizations: psychological perspective”. Lublin Polish Association of Organizational Psychology]
 • Bondyra-Łuczka E., Filipiuk D. (2011). Osiągnięcia członków PSPO: Książka „Człowiek w pracy i w organizacji. Perspektywa psychologiczna". Lublin, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji. . [Book “People at work and in organizations: psychological perspective”. Lublin Polish Association of Organizational Psychology]

 

Conferences

 • Laguna, M., Purc, E., Bondyra-Łuczka, E., Mielniczuk, E., Patynowska (2014, lipiec). Training motivation as goal realization process: What is the role of personal and organizational characteristics? Oral presentation at the 28th International Congress of Applied Psychology , Paris, France.

 • Łaguna M., Bondyra-Łuczka E. (2012, październik). Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy w procesie podejmowania szkoleń. Plakat przedstawiony podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Jakość życia w pracy i poza nią”. Akademia im. Jana Długosza, Zawady k. Częstochowy.
 • Bondyra-Łuczka E. (2012, maj). Manipulacja w mediach społecznościowych. Referat wygłoszony podczas konferencji „W sidłach manipulacji: o kreowaniu wizerunku w mass mediach”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Bondyra-Łuczka E. (2011, lipiec). Wolny strzelec na rynku pracy: uwarunkowania i konsekwencje psychologiczne tej formy zatrudnienia. Plakat przedstawiony podczas sesji naukowej „Różne aspekty jakości życia człowieka we współczesnej psychologii”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Bondyra-Łuczka E. (2011, kwiecień). Psychologiczne konsekwencje atypowych form zatrudnienia na przykładzie freelancingu. Referat wygłoszony podczas I Konferencji Naukowej Studentów Psychologii –Psychodebiuty organizowanej przez Instytut Psychologii Stosowanej UJ oraz Koło Naukowe Pragma. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Bondyra-Łuczka E. (2010, grudzień). Freelancing jako przejście do elastycznych form zatrudnienia. Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej Work-Life Balance organizowanej przez Koło Naukowe Psychologii Zarządzania KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Bondyra-Łuczka E. (2009). Ukierunkowanie prewencyjne w teorii E.T. Higginsa a gotowość do podejmowania szkoleń. Referat wygłoszony podczas sympozjum „Osobowościowe uwarunkowania gotowości do podejmowania szkoleń" organizowanym przez Katedrę Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.

 

 


    

A_Orlowska Agnieszka Orłowska, e-mail: a_orlowska@onet.pl

 

ResearchGate

Google Scholar 

 

Research interests

Empowerment, work-familly fit, specificity of the nurses profession, law

 

Publications

 • Mazur, Z., Orłowska, A. (2018). Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury. Polskie Forum Psychologiczne, w druku.
 • Orłowska, A., Łaguna, M. (2016). Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej u pielęgniarek. Medycyna Pracy, 67(6), 787-800. doi: 10.13075/mp.5893.00483
 • Orłowska, A., Mazur, Z., Łaguna, M. (2017). Systematyczny przegląd literatury: Na czym polega i czym różni się od innych przeglądów. Ogrody Nauk i Sztuk, 7, 350-363.

 • Orłowska, A., Łaguna, M., Celińska-Miszczuk, A. (2017). Pracownik jako podmiot. Upodmiotowienie w organizacji. W: E. Dryll, B. Bartosz, J. Klebaniuk (red.), Jakość życia w refleksji psychologicznej (s. 253-265). Warszawa: Eneteia.

 

Conferences

 • Orłowska, A., Łaguna, M. (2015, czerwiec). Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej: Badania pielęgniarek. [Structural empowerment and work-familly fit: Research nurses.]. Poster presented at the 6th Conference "Bliżej Emocji". Catholic Uniwersity of Lublin the John Paul II. Lublin.

 

 


   

 Zofia Mazur  e-mail: zsmazur@gmail.com

 

ResearchGate 

Google Scholar

 

Research interests

Psychology of motivation, psychology of music, instrumental music performance, afect, goal realization.

 

Publications

 • Mazur, Z., Orłowska, A. (2018). Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury. Polskie Forum Psychologiczne, in press. 

 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2017). Assessment of instrumental music performance: definitions, criteria, measurement. Edukacja. An interdisciplinary approach, 4, 115–128. doi: 10.24131/3724.170508
 • Orłowska, A., Mazur, Z., Łaguna, M. (2017). Systematyczny przegląd literatury: Na czym polega i czym różni się od innych przeglądów? Ogrody Nauk i Sztuk, 7(7), 350-363.

 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2016). Osiągnięcia muzyczne w grze na instrumencie: Sposoby ujmowania, kryteria oceny, narzędzia pomiaru, Edukacja, 4(139), 100-114.

 

Conferences

 •  Mazur, Z., Orłowska, A. (2017, wrzesień). Systematyczny przegląd literatury. Referat wygłoszony na XXXVI Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.
 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2017, wrzesień). Społeczne postrzeganie wystąpień muzycznych. Kryteria oceny gry na instrumencie: przegląd badań. Plakat zaprezentowany na XIV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń.
 • Mazur, Z. (2016, listopad). Sposoby operacjonalizacji osiągnięć muzycznych w badaniach nad edukacją muzyczną. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Talenty”, Wrocław.

 

Grants and scholarships

 • Investigator in an international research project "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego" (MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success) financed by Narodowe Centrum Nauki [The National Science Centre] in a framework of HARMONIA 5, cooperation with Erasmus University of Rotterdam and Spanish University for Distance Education UNED
 • Erasmus+ Scholarship, Katholieke Universitet Leuven, Belgium, 2016 

 

 


   

Paulina Gąsior  e-mail: paulina.gasior8@gmail.com

 

Research interests

Social psychology, prosocial behavior, effectiveness of pscyhological interventions.

 

Grants and scholarships

 • Investigator in a research project "Prosocial actions and personal resources: Longitudinal research"nr DEC-2016/23/B/HS6/03885, financed by the National Science Centre, Poland, in cooperation with Universitá degli Studi di Roma "La Sapienza".