V Ogólnouniwersytecka

Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

„Kościół naszym domem”

19 maja 2012 r.

 

W sobotę, 19 maja, grupa studentek, pracowników i sióstr z Poczekajki wzięła udział w V Ogólnouniwersyteckiej Pielgrzymce do Sanktuarium  w Łagiewnikach.

 

Wyjazd z Pczekajki

 

Pielgrzymi wyruszyli w drogę o godz. 6:15 i w porannej modlitwie „godzinek” powierzyli cały dzień Panu Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej.

 

Godzinki  
   

 

W drodze do Łagiewnik pielgrzymka zatrzymała się w Miechowie, który  leży przy międzynarodowej drodze E - 7, w odległości 78 km od Kielc i 40 km od Krakowa. Tu znajduje się Bazylika Grobu Pańskiego, a początki sanktuarium sięgają XII wieku.

 

W krużgankach bazyliki pielgrzymi wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, a następnie mogli pomodlić się w Kaplicy Grobu Pańskiego.

 

Podczas obiadu uczestnicy mogli usłyszeć krótką historię zakonu Bożogrobców i samej Bazyliki.

Początki Zakonu Braci Krzyżowych Pańskiego Grobu Jerozolimskiego sięgają roku 1099, kiedy to Gotfryd de Bouillon utworzył przy Świętym Grobie w Jerozolimie kapitułę opiekunów tego świętego miejsca  Do Polski sprowadził ich i osadził w Miechowie w 1163 roku Jaksa z rodu Grafitów. W  roku 1995 z inicjatywy władz generalnych Zakonu mianowano Kardynała Józefa Glempa Wielkim Przeorem, i tym samym formalnie utworzono Zwierzchnictwo Bożogrobców w Polsce. Aktualnie Zakon Rycerski w Polsce liczy około 80 kawalerów i dam.

Pierwotnym celem Zakonu była opieka nad Świętym Grobem w Jerozolimie oraz troska o chorych pielgrzymów.

Po opuszczeniu Ziemi Świętej szerzyli kult Grobu Pańskiego i nabożeństwa pasyjne. Oddawali się prowadzeniu szkół i działalności charytatywnej - m.in. prowadzili szpitale w Gnieźnie, Krakowie i Bytomiu.

Od bożogrobców pochodzi m.in. zwyczaj urządzania Grobu w Wielki Piątek.

Bożogrobcy w Polsce używają jako stroju zakonnego czarnych sutann z czerwonym krzyżem o podwójnej belce poziomej.

Z Miechowa uczestnicy pielgrzymki udali się do Łagiewnik.

W autobusie pielgrzymi odmówili różaniec z rozważaniami Papieża Benedykta XVI. Przed każdą tajemnicą różańcową zostały odczytane intencje modlitewne, napisane na kartkach przez pielgrzymów.

 

Ok. godz. 15:00 grupa dotarła do Łagiewnik, gdzie razem z innymi pielgrzymami odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie wzięli udział w uroczystej Mszy św. Ofierze Eucharystycznej przewodniczył ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL.

 

Po Eucharystii każdy miał okazję znaleźć czas na modlitwę, rozmowę z innymi, lub samotną refleksję.

 

Czas ten minął szybko i o godz. 18:00 grupa udała się do Centrum Jana Pawła II.

 

Centrum Jana Pawła II

 W świątyni

 

W Centrum Jana Pawła II odbyło się krótkie „czuwanie modlitewne” poprowadzone przez ks. prof. Janeczka dziekana Wydziału Filozofii.

 

Po modlitwie grupa wyruszyła w drogę powrotną. Do Lublina grupa dotarła ok. godz. 24.00.

 

Pielgrzymi

 

Autor: Sybille Schmidt
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2012, godz. 16:24 - Sybille Schmidt