Pielgrzymka społeczności akademickiej KUL do Komańczy

kard. WyszyńskiKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II organizuje 20 maja 2017 r. pielgrzymkę akademicką  do Komańczy, miejsca, gdzie w latach 1955-56 internowany był Stefan Kardynał Wyszyński. Studenci i Pracownicy naszej Uczelni chcą w ten sposób podziękować Bogu za dar osoby Prymasa Tysiąclecia, który był naszym absolwentem, wykładowcą i Wielkim Kanclerzem.

 

Komańcza to miejscowość letniskowa spinająca Beskid Niski i Bieszczady, jeden z najurokliwszych zakątków Polski. Tu, od głównej trasy do klasztoru Sióstr Nazaretanek, wiedzie asfaltowa dróżka, którą przeszło pół wieku temu, codziennie, przemierzał Stefan Kardynał Wyszyński (podczas internowania w okresie od 29.10.1955 do 28.10.1956). W Komańczy dojrzewała Jego idea odnowy religijno-społecznej narodu. Za kluczowy dzień należy tu uznać 16 maja 1956 r. Ową ideę przelał On na papier właśnie tego dnia w postaci Jasnogórskich Ślubów Narodu. W Komańczy też Wyszyński opracował program Wielkiej Nowenny obejmującej lata 1957-1966, która przygotowała naród polski do Milenium Chrztu. Uwzględniając powyższe fakty historyczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II organizuje dnia 20 maja 2017 r. pielgrzymkę akademicką. Studenci i Pracownicy naszej Uczelni chcą w ten sposób podziękować Bogu za dar osoby Prymasa Tysiąclecia, który był naszym absolwentem, wykładowcą i Wielkim Kanclerzem.

 

Ramowy program:

 

  6.00 – wyjazd z Lublina spod Gmachu Głównego KUL (Al. Racławickie 14)

11.00 – Msza św. w kaplicy klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy

           zwiedzanie Izby Pamięci Księdza Prymasa;

13.00 – lunch;

           objazd Małą Pętlą Bieszczadzką;

21.00 - powrót do Lublina

 

Koszt wyjazdu ok. 90 PLN (przejazd, obiad, ubezpieczenie).

Za organizację odpowiada Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej Instytutu Socjologii KUL.

Kontakt: ks. dr Marek Wódka, tel. 791-376-813; marek.wodka@kul.pl

 

ZAPISY: w Sekretariacie Instytutu Socjologii KUL do 18 maja 2017 r. pok. C-343

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2017, godz. 11:12 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2017-03-13