Niezmiernie miło jest nam poinformowac, że pierwsze zajęcia dla grupy szkolnej w roku adakdemickim 2013/2014 przekroczyły nasze przewidywania i odbyły się dość wcześnie, bo już 17 września 2013 r., podczas gdy inaugurację spotkań z uczniami zaplanowano na 4 października. Naszymi pierwszymi słuchaczami byli uczniowie trzech klas trzecich Gimnazjum nr 3 w Lublinie. Uczetniczyli oni w prowadzonych przez panią Agatę Marzec zajęciach dotyczących komunikacji niewerbalnej. Takie czasowe wyprzedzenie innych uczniów w biegu po wiedzę, którą zdobywa się podczas zajęć Uniwersytetu Otwartego, było możliwe dzięki wykorzystaniu formuły Umów się na wykład!

Warto odnotować fakt, że nasi słuchacze zdecydowali się na wzięcie udziału w płatnych (być może niewiele, ale zawsze płatnych) zajęciach UO KUL, w tym czasie, w którym mogli skorzystać z bogatej i w pełni gratisowej oferty X Lubelskiego Festiwalu Nauki, podczas którego naprawdę nie brakuje wartościowych projektów. Odczytujemy to jako wyraz zaufania do naszej instytucji i jej dowartościowania. Bardzo za to dziękujemy!

A niżej kilka zdjęć z opisywanego spotkania.