Artykuły:

 

Daniela Dennetta koncepcja heterofenomenologii jako metody badania przeżyć świadomych, w: Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych 12, red. A. Gut, Z. Wróblewski, Lublin 2014, s. 395-402.

 

Recenzje:

 

Thought Experiments in Methodological and Historical Contexts, ed. K. Ierodiakonou, S. Roux, Brill, Leiden–Boston 2011, w: Ethos 107(3) 2014: 341-347.

 

Daniel C. Dennett, Intuition Pumps and Other Tools for Thinking, New York: W.W. Norton & Company 2013, w: Roczniki Filozoficzne 62(4) 2014: 265-271.

 

Rozdział w monografii:

 

Znaczenie religii w poglądach nowych ateistów, w: Człowiek istota religijna. Religijność w ujęciu etnologicznym, tom 2, Toruń 2014, s. 117-131.

 

Współautorstwo monografii:

 

Człowiek istota religijna. Religijność w ujęciu etnologicznym, tom 2, Toruń 2014

 

Hasła encyklopedyczne:

 

Terminizm [w:] Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin 2014,

 

Topologia [w:] Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin 2014,

 

Wilson Cook John [w:] Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014,

 

Ziemięcka Eleonora [w:] Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014,

 

Konferencje:

 

Eksperymenty myślowe - narzędzie poznania czy perswazji? - Zlot Filozoficzny 2015, KUL, Lublin 2015

 

Czy pojmowalność prowadzi do możliwości? Kilka uwag z zakresu epistemologii modalnej – LVII Tydzień Filozoficzny, KUL, Lublin 2015

 

Czy eksperymenty myślowe w filozofii to tylko argumenty? – Konfrontacje filozoficzne, KUL, Lublin 2015

 

O co walczą walczący ateiści – Zlot Filozoficzny, UW, Warszawa 2014

 

Znaczenie i funkcja eksperymentów myślowych w filozofii – XII Ogólnopolskie Filozoficzne Forum Młodych, UP, Kraków 2014

 

Eksperymenty myślowe w literaturze science fiction – LVI Tydzień Filozoficzny, KUL, Lublin 2014

 

Dowód kosmologiczny w świetle współczesnej fizyki – XXV Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie, KUL, Kazimierz Dolny 2014

 

Eksperymenty myślowe jako narzędzie badawcze w filozofii – Między opisem a normą, KUL, Lublin 2013

 

Znacznie religii w poglądach nowych ateistów – Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka, UMK, Toruń 2013

 

Daniela Dennetta koncepcja heterofenomenologii jako metody badania przeżyć świadomych – Komunikacja i Mindreading, KUL, Lublin 2012

 

Blaski i cienie arystotelesowskiej metody naukowejXXIV Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie, KUL, Kazimierz Dolny 2012

 

Kiedy powiem sobie dość? Arystoteles i granice odpowiedzialności moralnej – XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie, KUL, Kazimierz Dolny 2011

 

 

 

 

 

Autor: Piotr Biłgorajski
Ostatnia aktualizacja: 20.08.2015, godz. 21:52 - Piotr Biłgorajski