• profesor zwyczajny doktor habilitowany
 • członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk (2015-)
 • dyrektor Instytutu Psychologii KUL (2012-)
 • kierownik Laboratorium Psychoneurofizjologicznego i Studia HD przy Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL (2008-)
 • wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (2007-2010)
 • przewodniczący Rady Konsorcjum Środowiska Akademickiego Lubelszczyzny na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego, którego członkami są: Akademia Medyczna, Akademia Rolnicza, Instytut Agrofizyki PAN, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Lubelska i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (2006-)
 • wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie (2004-2007) i w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie (2007-2008)
 • współtwórca koncepcji oraz projektu funkcjonalno-użytkowego Centrum Transferu Wiedzy KUL (2004-)
 • kierownik Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL (2003-)
 • kierownik Ośrodka Psychologicznych Analiz Komunikowania Społecznego w Lublinie (1995-)
 • stypendysta Catholic University of America, Washington D.C. (USA, 1988), University of Wisconsin-Madison(WI, USA, 1989), Catholic University of Leuven (Belgia, 1994), Universita Italiana per Stranieri (Włochy, 1996), University of London (Wielka Brytania, 2007), Purdue University (IN, USA, 2009) i Cornell University (NY, USA, 2015)
 • autor, redaktor i współredaktor 20 książek z zakresu psychologii poznawczej i neuronauki: Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu (Lublin 2013). Na ścieżkach neuronauki (Lublin 2010, pod red.). Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (Warszawa 2007, pod red.), Wnioskowanie przez analogię w procesach kategoryzacji (z Z. Chlewińskim, A. Falkowskim, Lublin 1995). Funkcja ilościowych i jakościowych cech w kategoryzacji przedmiotów (Lublin 1991), metodologii psychologii: Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów (z R. Mackiewiczem, Lublin 2005, wyd. II 2007. Psychologia Matematyczna (pod red. z A. Falkowskim, Kraków 1994) i komunikowania za pośrednictwem mediów audiowizualnych: Nowe media i komunikacja wizualna (pod red. z S. Jędrzejewskim, Lublin 2010). Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej (pod red., t. I-III: Lublin 1999-2007). Rozumienie przekazu telewizyjnego (Lublin 2002) oraz licznych artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych polsko- i angielskojęzycznych, w tym indeksowanych na listach JCR i ERIH
 • redaktor numeru tematycznego Przeglądu Psychologicznego (2, 2008), współredaktor wydawnictw periodycznych: Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (t. 9-15: 1998-2008), członek redakcji Roczników PsychologicznychCentral European Journal of Communication 
 • autor unikatowych w kraju psychologicznych badań eksperymentalnych nad wpływem struktury mediów audiowizualnych na umysł odbiorcy we współpracy z TVP
 • zrealizował lub realizuje 31 grantów finansowanych z funduszy Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • w latach 1995-2012 współpracował z Telewizja Polską SA, prowadząc psychologiczne badania odbioru programów telewizyjnych i szkolenia dla dziennikarzy
 • Laureat Nagrody Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Copernicus Prize 2012”, przyznanej za wyróżniające osiągnięcia w rozwoju neuronauki w Polsce (2012)
 • "Wykładowca Roku 2011", tytuł przyznany przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
 • Nagroda Teofrasta za najlepszą naukową książkę psychologiczną w roku 2013 [Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu] (2014)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej, za działalność organizacyjną i społeczną (Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2008) i Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (Minister Edukacji Narodowej, 2014)
 • w centrum moich zainteresowań znajduje się problematyka percepcji wytworów sztuki wizualnej i rozumienia przekazów audiowizualnych oraz wyobraźni wizualnej i motorycznej, podejmowana w perspektywie psychologii i neuronauki poznawczej. 

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2016, godz. 23:23 - Piotr Francuz