Jaka pisownia w tym przypadku jest właściwa - nieprzekraczającym czy nie przekraczającym: [...] oficjalne stanowisko powinno zostać zajęte w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Moje wątpliwości dotyczą tego, czy możemy to potraktować jako imiesłów w znaczeniu przymiotnikowym.

 

Poprawny zapis to "nieprzekraczający", co potwierdza Słownik ortograficzny PWN, choć dopuszczalny będzie też zapis rozdzielny, jak w przykładzie powyżej.

Imiesłowy przymiotnikowe (czynne i bierne) użyte w znaczeniu przymiotnikowym, jak i czasownikowym piszemy łącznie. Wyjątek stanowi pisownia takiego imiesłowu zaprzeczonego w wyrażeniach przeciwstawnych, np. nie leżący, ale siedzący oraz w konstrukcjach ze spójnikiem "ani", "ni", np. nie piszący ani nie czytający.

Podane zasady są oparte na uchwale Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN z 9 grudnia 1997 r. Wcześniejsza reguła nakazywała rozdzielną pisownię imiesłowów użytych czasownikowo, a łączną imiesłowów użytych przymiotnikowo.

Dopuszczalne jest dziś także stosowanie dawniejszej reguły - tj. rozdzielną pisownię imiesłowów w użyciu czasownikowym, a łączną w użyciu przymiotnikowym - o ile będzie ona konsekwentnie przestrzegana w całym tekście. Dlatego w powyższym przykładzie możemy też zastosować pisownię rozdzielną.

 

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2011, godz. 22:40 - Natalia Sosnowska