XV Konferencja Aktualności Psychologicznych „AKTUALIA 2008"

„Nowe horyzonty psychologii".

28-30. 04. 2008 roku

  

Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Katolicki Uniwersytet Lubelski

  

Dzień 1 - Poniedziałek 28.04.2008


Warsztaty

  

I blok godz. 8.00-9.30

II blok godz. 10-11.30


12.00- Rozpoczęcie konferencji:

 Prof. dr hab. A. Sękowski, Prof. S. Steuden, Dr M. Ledwoch, Dr A.Kozak


12.20-13.00- Prof. dr hab. A. Sękowski (KUL) „Zjawisko genialności w świetle współczesnych badań psychologicznych."


13.00 - 14.00 - „Oskary psychologii"- Plebiscyt na wykładowcę i ćwiczeniowca roku!

                                   Oraz prezentacja Koła Naukowego Studentów Psychologii

14.00 - 14.40 - Ks. prof. dr hab. K. Popielski (KUL) „Wyzwania wobec współczesnej psychoterapii"


14.45-16.00- Przerwa obiadowa (sesja studencka w trakcie)


16.00 - 16.10- Prezentacja I:  Sekcja Neurokognitywistyczna

16.10 -16.50- Prof. B. Kaczmarek (UMCS) „Umiejętność przekonywania."

16.50 - 17.00 Prezentacja II:  Sekcja Atreterapii

17.00 - 17.40 Mgr M. Torój (KUL) „Dlaczego warto mieć poczucie humoru?"

17.40-17.50 Prezentacja III:  Sekcja Psychologii Klinicznej

18.00- Festiwal integracyjny „Piknik Muz"- prowadzenie dr E. Masiak


21.00- „Bal psychologa"- impreza studencka w klubie „ARCHIWUM"


  

Dzień 2- wtorek 29.04.2008


Warsztaty

I blok godz. 8.00-9.30

II blok godz. 10-11.30


12.00-12.40- dr D. Nowicki ( psycholog sportu; psycholog polskiej reprezentacji olimpijskiej Ateny 2004) „Nie trać głowy - czyli jak radzić sobie ze stresem startowym."

12.40- 12.50- Prezentacja IV:  Sekcja Neuropsychologii

12.50- 13.30 - Prof. dr hab. Kwiatkowska oraz dr B. Ledwoch (UMCS) „Czy analiza hermeneutyczna może być uzupełnieniem opisu neuropsychologiczno-sądowego."

13.30- 13.40 - Prezentacja V:  Sekcja Psychologii Osobowości

13.40 - 14.20 - Mgr M. Urban (psycholog, specjalista w zakresie rozwoju osobistego, doradca zawodowy) „Nie tylko cyrkowe sztuczki. Rozwój i terapia poprzez zabawę i fascynację- niekonwencjonalne formy pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi."

14.20-14.30- Prezentacja VI:  Sekcja Psychologii Sądowej

14.30-15.30- Przerwa obiadowa (sesja studencka w trakcie)

  

15.30-16.10- Mgr M. Kwiatkowski (psycholog sportu) „Trening skoncentrowany na rozwiązaniach w przygotowaniu zawodnika do startu."

16.10-16.20- Prezentacja VII:  Sekcja Psychologii Sportu

16.20-17.00- Przewodnicząca koła psychologii sportu Klara Łucznik (UW)

17.20 - KABARET  Koła  Naukowego Studentów Psychologii

19.30 - Festiwal integracyjny „Piknik Muz"- prowadzenie dr E. Masiak


Dzień 3- środa 30.04.2008


Warsztaty

I blok godz. 8.00-9.30

II blok godz. 10-11.30


12.00-12.40 - Prof. dr hab. A. Herzyk (UMCS) „ Mechanizmy samonaprawcze uszkodzonego mózgu w trakcie rozwoju."

12.40- 13.30 - Mgr Dorota Wojciechowska (redaktor naczelny portalu Arteum.pl) „Fantastyka baśniowa i jej wpływ na kształtowanie się osobowości, czyli o biblioterapii w teorii i praktyce."

13.30-14.10 - Dr N. Żukowski (czołowy lubelski psycholog sportu, współpracował 8 lat z Montexem) „Praca psychologa sportu z zespołem piłki ręcznej na przykładzie Montexu."

14.10-14.20 - Prezentacja Koła Naukowego Psychologii Zarządzania

14.20-15.00 - Dr O. Gorbaniuk (KUL), T. Szymona, M. Moroz „Wpływ treści erotycznych w reklamie na symboliczny wizerunek marek"

15.00-15.40 - Dr I. Pleszczyńska „Koniec ery romantycznego marketingu. W poszukiwaniu nowych możliwości."

15.40-16.20 - Dr M. Janson (KUL)

16.30-18.00 - Festiwal integracyjny „Piknik Muz"- prowadzenie dr E. Masiak


18.00 - Oficjalne zakończenie „Aktualiów 2008"

  


Autor: Andrzej Solarz
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2009, godz. 09:11 - Liliana Kycia