Zapraszamy do zapoznania się z planem studiów, który będzie obowiązywał w Instytucie Filologii Romańskiej od roku akademickiego 2015/16.

 

Proponowany program kształcenia szeroko realizuje założenia Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia proponując bogatą gamę zajęć ukierunkowanych na kompetencje zawodowe, wymagania rynku pracy oraz rozwijanie postaw przedsiębiorczych.

 

Plan studiów I i II stopnia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2015/16

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2015, godz. 08:59 - Edyta Kociubińska