Typ

Nazwa

Rok

Sala

Dzień

Godziny

Konwersatorium (specjalizacja krytycznoliteracka)

Krytyka w sztukach plastycznych

 

CN-203

Poniedziałek

8.20-9.50

Konwersatorium (specjalizacja krytycznoliteracka)

 Historia krytyki literatury. 1: Pre-krytyka

 

CN-229

Środa

9.10-10.40

Konwersatorium (specjalizacja krytycznoliteracka)

Literatura w świetle krytyki artystycznej

 

GG-110

Środa

15.00-16.40
Konsultacje

 

CN-229

Środa 16.40-17.40
Ćwiczenia (specjalizacja krytycznoliteracka)

 Czytanie literatury najnowszej

 

CN-203

Środa 18.10-19.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jacek Hnidiuk
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2011, godz. 13:13 - Jacek Hnidiuk