Instytut Socjologii KUL – studia doktoranckie

(stacjonarne i niestacjonarne) 


 

Ogłoszenia

 

 

Zapraszamy na studia doktoranckie w Instytucie Socjologii KUL

 

 


 Plan zajęć obowiązkowych dla całego roku

 

I SEMESTR 2016/2017

Godz. 09.10-12.20 będą się odbywały seminaria doktoranckie

(ostatnie seminarium w styczniu w godz. 10.00-12.25).

 

Seminaria doktoranckie będą się odbywały w następujących salach:

Filozofia społeczna - dr hab. A. Jabłoński, prof. KUL, C-318

Socjologia grup etnicznych - dr hab. J. Plewko, C-354

Katolicka nauka społeczna i socjologia gospodarki - ks. dr hab. S. Fel, prof. KUL, C-306

Mikrostruktury społeczne i teorie socjologiczne - prof. dr hab. S. Partycki, C-321

Socjologia makrostruktur i ruchów społecznych - ks. dr hab. J. Szymczyk, prof. KUL, C-349

Socjologia wiedzy i edukacji - dr hab. M. Zemło, prof. KUL, C-326

Socjologia prawa i prawa człowieka - dr hab. K. Motyka, prof. KUL, C-347

Antropologia społeczna - dr hab. A. Szafrański, prof. KUL, C-352

Dyskurs i opinia publiczna – dr hab. R. Szwed C-348

Socjologia moralności – dr hab. G. Adamczyk C-346

Socjologia partycypacji społecznej – dr hab. W. Szymczak C-304

 

Rok I

„Zarys teorii grupy i zmiany społecznej” (konwersatorium) - prof. dr hab. Sławomir Partycki                                   (kończy się zaliczeniem na ocenę):

22.10.2016 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-304

19.11.2016 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-304

17.12.2016 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-304

14.01.2017 r., (sobota) godz. 13.20-15.45, s. C-304

„Dydaktyka w szkole wyższej” (wykład) – dr Magdalena Marzec-Jóźwicka (kończy się egzaminem):

22.10.2016 r., (sobota) godz. 16.40-19.05, s. C-304

19.11.2016 r., (sobota) godz. 16.40-19.05, s. C-304

17.12.2016 r., (sobota) godz. 16.40-18.15, s. C-304

Rok II

„Współczesne koncepcje metodologiczne w socjologii” (konwersatorium) –

dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL (kończy się zaliczeniem na ocenę):

22.10.2016 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-318

19.11.2016 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-318

17.12.2016 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-318

14.01.2017 r., (sobota) godz. 13.20-15.45, s. C-318

 

Rok II tylko st. stacjonarne i III tylko st. niestacjonarne

„Praktyczne aspekty prowadzenia ilościowych badań terenowych w socjologii” (konwersatorium) –

dr hab. Grzegorz Adamczyk (kończy się zaliczeniem na ocenę):

22.10.2016 r., (sobota) godz. 16.40-19.50, s. C-306

19.11.2016 r., (sobota) godz. 16.40-19.50, s. C-306

17.12.2016 r., (sobota) godz. 16.40-19.00, s. C-306

14.01.2017 r., (sobota) godz. 15.50-19.00, s. C-306

 

Rok IV *

„Filozofia” (konwersatorium do wyboru) - ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, prof. KUL

(kończy się zaliczeniem na ocenę):

22.10.2016 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-306

19.11.2016 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-306

17.12.2016 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-306

14.01.2017 r., (sobota) godz. 13.20-15.45, s. C-306

 

„Ekonomia” (konwersatorium do wyboru) - prof. dr hab. Marian Żukowski, (kończy się zaliczeniem na ocenę):

22.10.2016 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-321

19.11.2016 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-321

17.12.2016 r., (sobota) godz. 13.20-16.35, s. C-321

14.01.2017 r., (sobota) godz. 13.20-15.45, s. C-321

 

*Studenci wybierają 1 konwersatorium: Filozofia lub Ekonomia, zapisy u osób prowadzących.

 

 

Dodatkowo studenci II i III roku st. stacjonarnych doktoranckich wybierają konwersatoria do wyboru.

Z listy konwersatoriów doktorant wybiera w każdym semestrze II i III roku studiów konwersatoria, w których nie uczestniczył w czasie studiów II stopnia, tak by uzyskać łącznie w trakcie 6 semestrów studiów 9 pkt. ECTS. 

Doktorant dokonuje wyboru konwersatoriów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a) treści merytoryczne zajęć, które mogą być pomocne w przygotowywanej dysertacji doktorskiej;

b) język zajęć (polski/angielski); liczbę punktów ECTS; liczbę godzin, które chce w semestrze poświęcić na w/w zajęcia: 

konwersatoria w języku polskim – 2 pkt. ECTS

konwersatoria w języku angielskim – 3 pkt. ECTS

 

Są dwa warianty wyboru konwersatoriów:

j. pol. + j. pol. + j. ang. + j. pol. = 9 pkt. ECTS/60 godz.

j. ang. + j. ang. + j. ang. = 9 pkt. ECTS/45 godz.

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2016, godz. 13:38 - Tomasz Peciakowski