Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z Planami Działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2011 rok;

Priorytet I: Plan_Dzialania_2011_-Priorytet_I_POKL.pdf

Priorytet II: Plan_Dzialania_2011_-Priorytet_II_POKL.pdf

Priorytet III: Plan_Dzialania_2011_-Priorytet_III_POKL.pdf

Priorytet IV: Plan_Dzialania_2011_-Priorytet_IV_POKL.pdf

Priorytet V: Plan_dzialania_2011_-Priorytet_V_POKL.pdf

Priorytet VI: Plan_dzialania_2011_-Priorytet_VI_POKL.pdf

Priorytet VII: Plan_dzialania_2011_-Priorytet_VII_POKL.pdf

Priorytet VIII: Plan_dzialania_2011_-Priorytet_VIII_POKL.pdf

Priorytet IX: Plan_dzialania_2011_-Priorytet_IX_POKL.pdf

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2011, godz. 23:16 - Kamil Dębiński