W tym roku akademickim nasza sekcja będzie organizować warsztaty ze specjalistami w dziedzinie arteterapii, by nie tylko zgłębiać teorię, ale również praktykę. Zdobytą wiedzę i umiejętności chcemy wykorzystać w pracy z dziećmi oraz z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wychodząc do nich z własnym scenariuszem zajęć warsztatowych. W ramach działalności sekcji realizowane będą również projekty badawcze, które dają możliwość nabycia niezbędnego doświadczenia w zakresie arteterapii.

 

Tak więc jeśli chcesz zgłębiać tę tematykę i wziąć udział w inspirujących warsztatach oraz spotkać niesamowitych ludzi zapraszamy do naszej sekcji!

 

Autor: Magdalena Pietnoczko
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016, godz. 22:19 - Magdalena Pietnoczko