Poniżej zamieszczamy plany zajęć kursów otwartych  prowadzonych w Akademickim Centrum Językowym przy Fundacji Rozwoju KUL w roku akademickim 2016/2017:
.....
Autor: Tomasz Flis
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2016, godz. 15:29 - Tomasz Flis