Plany zajęć na rok akademicki 2014/2015

(semestr letni)

STUDIA STACJONARNE

Pedagogika

Socjologia

Praca socjalna

Inżynieria środowiska

Inżynieria materiałowa

Prawo

Ekonomia

Lektoraty językowe

STUDIA  NIESTACJONARNE

Pedagogika - letni

P l a n y   w e e k e n d o w e

Pedagogika 

 10-12.X.2014, 17-19.X.2014, 24-26.X.2014, 14-16.XI.201421-23.XI.2014, 28-30.XI.2014, 5-7.XII.201412-14.XII.2014, 9-11.I.2015, 16-18.I.2015,

20-22.II.2015,  

 

6-8.III.2015, 20-22.III.2015, 10-12.IV.2015

STUDIA  PODYPLOMOWE

Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień - semestr III

 18-19.X.201415-16.XI.201421-23.XI, 2014, 6-7.XII.2014, 12-14.XII.2014, 10-11.I.2015, 17.I.2015

Studia podyplomowe z zakresu Edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym - semestr I,II

15-16.XI.2014, 21-23.XI, 2014, 6-7.XII.201412-14.XII.2014, 17-18.I.2015

21.II.2015 

semestr II

8.III.2015, 21-22.III.2015, 11-12.IV.2015

 

Studia podyplomowe z zakresu Edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym - semestr III

15-16.XI.201421-23.XI, 2014, 28-30.XI.2014, 6-7.XII.2014, 10-11.I.201517.I.2015,

Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego
semestr I

15-16.XI.2014, 21-23.XI.2014, 28-30.XI.2014, 7.XII.2014, 13-14.XII.2014, 9-10.I.2015, 10-11.I.2015, 16-18.I.2015

semestr II

7-8.III.2015, 10-12.IV.2015

Studia Podyplomowe z Zakresu Kryminologii z Elementami Profilaktyki Przestępczości

Semestr zimowy

8-9.XI.2014, 29-30.XI.2014, 6-7.XII.2014, 10-11.I.2015, 17-18.I.2015,

Semestr letni

7-8 III 2015, 21-22 III 2015

Studia Podyplomowe w zakresie administracji publicznej

Rok akademicki 2014/2015