Semestr letni roku akademickiego 2014/2015

 

studia stacjonarne

 

pedagogika

socjologia

praca socjalna

inżynieria środowiska

inżynieria materiałowa

prawo

ekonomia

lektoraty językowe

 

 

studia niestacjonarne

 

pedagogika

 

plany weekendowe: 6-8.III.2015 / 20-22.III.2015 / 10-12.IV.2015 / 8-10.V.2015 / 29-31.V.2015 / 12-13.VI.2015

 

 

studia podyplomowe

 

Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień (semestr III): 18-19.X.2014 / 15-16.XI.2014 / 21-23.XI.2014 / 6-7.XII.2014 / 12-14.XII.2014 / 10-11.I.2015 / 17.I.2015 

 

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym (semestr I, II): 15-16.XI.2014 / 21-23.XI.2014 / 6-7.XII.2014 / 12-14.XII.2014 / 17-18.I.2015 / 21.II.2015 / 8.III.2015 / 21-22.III.2015 / 11-12.IV.2015 / 9-10.V.2015 / 30-31.V.2015 / 12-13.VI.2015

 

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym (semestr III): 15-16.XI.2014 / 21-23.XI.2014 / 28-30.XI.2014 / 6-7.XII.2014 / 10-11.I.2015 / 17.I.2015

 

Przygotowanie pedagogiczne (semestr I, II): 15-16.XI.2014 / 21-23.XI.2014 / 28-30.XI.2014 / 7.XII.2014 / 13-14.XII.2014 / 9-10.I.2015 / 10-11.I.2015 / 16-18.I.2015 / 7-8.III.2015 / 10-12.IV.2015 / 29-31.V.2015

 

Kryminologia z elementami profilaktyki przestępczości (semestr I, II): 8-9.XI.2014 / 29-30.XI.2014 / 6-7.XII.2014 / 10-11.I.2015 / 17-18.I.2015 / 7-8 III 2015 / 21-22 III 2015

 

Administracja publiczna: rok akademicki 2014/2015

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2015, godz. 13:19 - Rafał Podleśny