Plany zajęć na rok akademicki 2014/2015

(semestr zimowy)

STUDIA STACJONARNE

Pedagogika

Socjologia

Praca socjalna

Inżynieria środowiska

Inżynieria materiałowa

Prawo

Ekonomia

Lektoraty językowe

STUDIA  NIESTACJONARNE

Pedagogika - semestr zimowy

P l a n y   w e e k e n d o w e

Pedagogika 

 10-12.X.2014, 17-19.X.2014, 24-26.X.2014,

 

Studia niestacjonarne:

STUDIA  PODYPLOMOWE

Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień - semestr III

 18-19.X.2014

 

Studia Podyplomowe z Zakresu Kryminologii z Elementami Profilaktyki Przestępczości
Semestr