Semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016

 

studia stacjonarne

 

pedagogika

socjologia

praca socjalna

inżynieria środowiska

inżynieria materiałowa

prawo

ekonomia

lektoraty językowe

 

 

studia niestacjonarne

 

pedagogika

 

 

studia podyplomowe

 

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym (semestr I):

 

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym (semestr III):

 

Przygotowanie pedagogiczne (semestr I):

14-15.XI.2015,

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2015, godz. 18:25 - Rafał Podleśny