Plany zajęć na rok akademicki 2013/2014

(semestr letni)

STUDIA STACJONARNE

Pedagogika

Socjologia

Praca socjalna

Inżynieria środowiska

STUDIA  NIESTACJONARNE

Pedagogika - semestr letni

P l a n y   w e e k e n d o w e

Pedagogika 

21-23.II.20147 III – 9 III. 2014, 14-16.III.201421 III – 23 III. 20144-5.IV.2014, 25-27.IV.2014, 9 V – 11V. 2014, 23 V – 25 V. 2014, 30 V– 1 VI. 20146 VI – 8 VI. 2014

 

Studia niestacjonarne:

STUDIA  PODYPLOMOWE

Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień - semestr II (nowa edycja),

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym - semestr I (nowa edycja).

22-23.II.20148-9.III.201415-16.III.20145-6.IV.2014, 26-27.IV2014, 10-11.V.2014, 24-25.V.2014, 31.V-1.VI.20147-8.VI.2014

 

Studia Podyplomowe z Zakresu Kryminologii z Elementami Profilaktyki Przestępczości
Semestr letni

8-9.03.201422-23.03.20145-6.04.2014, 26-27.04.201410-11.05.2014, 31.05.2014

 

 

plany kierunku prawa i ekonomii proszę szukać na stronie WZPiNoG