Semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016

 

studia stacjonarne

 

pedagogika

socjologia

praca socjalna

inżynieria środowiska

inżynieria materiałowa

prawo

ekonomia

lektoraty językowe

 

 

studia niestacjonarne

 

pedagogika

 

plany weekendowe:

 

 

studia podyplomowe

 

Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień (semestr III): 

 

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym (semestr I, II):

 

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym (semestr III):

 

Przygotowanie pedagogiczne (semestr I, II):

 

Kryminologia z elementami profilaktyki przestępczości (semestr I, II):

 

Administracja publiczna:

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2015, godz. 11:32 - Rafał Podleśny