Natura i norma. Kontrowersje filozoficzne

Nagranie i opracowanie plików audio mgr Przemysław Grądzki


Do wysłuchania plików potrzebny jest Adobe Flash Player.

 

Otwarcie sympozjum
           
    [mp3]     ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba - Rektor KUL
    [mp3]     ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek - Dziekan Wydziału Filozofii
    [mp3]     ks. abp prof. dr hab. Józef Życiński - Wielki Kanclerz KUL
             
Sesja I
           
    [mp3]     ks. prof. dr hab.Zygmunt Hajduk, Natura i norma w ramach pojęciowych filozofii przyrody
    [mp3]     s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz, Natura jako norma w sporze o przyszłość ludzkiej kondycji
    [mp3]     dr Agnieszka Salamucha, Pojęcie natury w naukach społecznych
    [mp3]     ks. prof. dr hab. Janusz Mączka, Natura, a jej rozumienie we współczesnej nauce
            prowadzenie: dr hab. Marian Wnuk, prof. KUL
             
Sesja II
           
    [mp3]     prof. dr hab. Stanisław Judycki, Natura i norma
    [mp3]     prof. dr hab. Piotr Oleś, Natura ludzka - w świetle psychologii
            prowadzenie: dr hab. Anna Latawiec,prof. UKSW
             
Dyskusja panelowa nt. Natura jako granica teorii i praktyki

          prof. dr hab. Andrzej Kiepas: Technika a natura - o granicach między naturą a techniką
    [mp3]     prof. dr hab. Robert Piłat: Natura jako granica teorii i praktyki
    [mp3]     prof. dr hab. Piotr Stępień: Problem modyfikacji genetycznych człowieka czyli ulepszania gatunku Homo sapiens
          prof. dr hab. Michał Tempczyk: Fizyczne granice techniki
            prowadzenie: dr hab. Zenon Roskal, prof. KUL
             
Sesja III
           
    [mp3]     dr hab. Paweł Garbacz, Teleologia serc i pomp. Studium przypadku
    [mp3]     dr Jacek Rodzeń, Technika, natura i norma - aspekty normatywności technologii współczesnych
    [mp3]     dr Jakub Pawlikowski, Natura, nadnatura i medycyna - czy współczesny lekarz potrzebuje kategorii natury?
    [mp3]     mgr Katarzyna Adamiak, Człowiek i jego natura - wokół filozofii Helmutha Plessnera
    [mp3]     ks. dr Jacek Tomczyk, Różnorodność metod badawczych a problem definicyjności Homo sapiens
    [mp3]     dyskusja po referacie ks. dra J. Tomczyka
            prowadzenie: dr hab. Józef Zon, prof. KUL
             
Zakończenie
           
    [mp3]     dr Zbigniew Wróblewski

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2011, godz. 16:37 - Andrzej Zykubek