1. Limity środków z budżetu KUL na rok 2016

 

 Druki:

   Wniosek o przyznanie/zwiększenie środków przyznanego limitu (załącznik nr 1)

   Informacja o przesunięciu środków przyznanego limitu (załącznik nr 2)

   Plan finansowy (załącznik nr 3)

  

 

2. Rozliczenie kosztów podróży służbowych

 

Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi KUL z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju i poza jego granicami Treść

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia - Ewidencja przebiegu pojazdu (pdf, doc, odt)

 

3. Oświadczenie o dostarczeniu faktury (doc)  

 

_____________________________________________________________

Autor: Tomasz Urawski
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2016, godz. 13:52 - Tomasz Urawski