I. Procedura o Limitach środków z budżetu KUL na rok 2018, załączniki:

 

  Wniosek o przyznanie/zwiększenie środków przyznanego limitu (załącznik nr 1)

  Informacja o przesunięciu środków przyznanego limitu (załącznik nr 2)

  Plan finansowy:

   - jednostki finansowane z Funduszu Pomocy Materialnej (załącznik nr 3);

   - pozostałe jednostki (załącznik nr 3a)

  

 

II. Rozliczenie kosztów podróży służbowych

 

Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi KUL z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju i poza jego granicami Treść

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia - Ewidencja przebiegu pojazdu (pdf, doc, odt)

 

III. Oświadczenie o dostarczeniu faktury (doc)  

 

_____________________________________________________________

Autor: Tomasz Urawski
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2017, godz. 10:47 - Tomasz Urawski