I. Procedura o Limitach środków z budżetu KUL na rok 2018, załączniki:

 

  Wniosek o przyznanie/zwiększenie środków przyznanego limitu (załącznik nr 1)

  Informacja o przesunięciu środków przyznanego limitu (załącznik nr 2)

  Plan finansowy:

   - jednostki finansowane z Funduszu Pomocy Materialnej (załącznik nr 3);

   - pozostałe jednostki (załącznik nr 3a)

Autor: Tomasz Urawski
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2018, godz. 13:50 - Tomasz Urawski