I. Procedura o Limitach środków z budżetu KUL na rok 2018, załączniki:

 

  Wniosek o przyznanie/zwiększenie środków przyznanego limitu (załącznik nr 1)

  Informacja o przesunięciu środków przyznanego limitu (załącznik nr 2)

  Plan finansowy:

   - jednostki finansowane z Funduszu Pomocy Materialnej (załącznik nr 3);

   - pozostałe jednostki (załącznik nr 3a)

 

 

II. Organizacja konferencji

 

   Preliminarz (Link)

 

Informacje dotyczące organizacji konferencji znajdują się na stronie internetowej Działu Administracji Obiektami (Link)

Autor: Tomasz Urawski
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2018, godz. 08:55 - Tomasz Urawski