Pracował dwa i pół roku, ale po dwu i pół latach czy po dwu i pół roku czy po dwu latach i pół?

Mirosław Bańko w Słowniku wyrazów kłopotliwych pisze, że "w grupach liczebnikowych zakończonych liczebnikiem 'pół' zazwyczaj używa się rzeczownika w liczbie pojedynczej, np. pięć i pół roku (nie! pięć i pół lat), za pięć i pół godziny (nie! za pięć i pół godzin)". Bańko dodaje, że w konstrukcjach z Narzędnikiem i Miejscownikiem dopuszczalne jest użycie liczby pojedynczej lub mnogiej w następujących formach: przed dwoma i pół miliona lat lub przed dwoma i pół milionami lat, po dwóch (dwu) i pół roku lub po dwóch (dwu) i pół latach. Jednak według Bańki bardziej poprawne są konstrukcje z rzeczownikami w liczbie pojedynczej.

Można nadmienić, że składnia wyrażenia po dwu i pół roku podyktowana jest związkiem między ostatnim członem liczebnika złożonego - pół i rzeczownikiem roku, zaś w wyrażeniu po dwu i pół latach forma rzeczownika latach zależy od pierwszego członu liczebnika - po dwu.

Wobec powyższego bardziej poprawne jest wyrażenie po dwu i pół roku niż po dwu i pół latach. Ostatnia konstrukcja: po dwu latach i pół, rozbijająca liczebnik złożony, jest mało czytelna, a więc raczej niezalecana.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2013, godz. 11:17 - Natalia Sosnowska