Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Podkomisje WKJK

 

PODKOMISJA DS. KADROWYCH

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik - przewodnicząca podkomisji

dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL – Instytut Filologii Klasycznej

dr hab. Aneta Kramiszewska - Instytut Historii Sztuki

dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL  – Instytut Filologii Słowiańskiej 

dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska - Instytut Filologii Polskiej

dr hab. Tomasz Nowicki - Instytut Historii

dr hab. Anna Rutka, prof. KUL – Instytut Filologii Germańskiej

dr hab. Sławomir Wącior, prof. KUL – Instytut Filologii Angielskiej

dr hab. Katarzyna Wołowska - Instytut Filologii Romańskiej - sekretarz podkomisji

 

 

PODKOMISJA DS. PROGRAMOWYCH

dr hab. Arkadiusz Stasiak - przewodniczący podkomisji

dr Joanna Afek – sinologia

dr hab. Janusz Bień, prof. KUL - filologia romańska

dr Elżbieta Błotnicka-Mazur - historia sztuki

dr hab. Grzegorz Bujak - zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka – filologia polska

dr Katarzyna Kołakowska – filologia klasyczna

dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL - edytorstwo

dr Marta Pudło –  filologia germańska

dr hab. Alicja Puszka - turystyka kulturowa

dr Ewa Rzeczkowska – krajoznawstwo i turystyka kulturowa

mgr Anna Sadowska - filologia angielska

dr Monika Sidor – filologia słowiańska

dr Monika Szabłowska-Zaremba - humanistyka cyfrowa

dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL - historia

mgr Kamila Tomaka – filologia niderlandzka

 

 

PODKOMISJA DS. KONTROLI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

prof. dr hab. Roman Doktór

dr hab. Dariusz Pachocki

dr Wojciech Malec

dr hab. Anna Podstawka – sekretarz podkomisji

Autor: Jolanta Klimek
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, godz. 12:25 - Joanna Wiatr