Dział Zamówień Publicznych jest jednostką organizacyjną administracji pełniącą funkcję doradczą w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami prawa. Prowadzi sprawy związane z organizowaniem, koordynowaniem i nadzorowaniem zamówień publicznych dokonywanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

Zakres działania Działu Zamówień Publicznych reguluje Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2017 r.

Autor: Katarzyna Stępniak
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2017, godz. 22:12 - Agnieszka Hencner-Chmiel