Czy można uznać za poprawne zdanie: Nie płacisz za rozmowy ze wszystkimi? Czy niezbędne jest słowo nikim? Dodam, że chodzi o tekst reklamowy.

 

Przywołane zdanie wiąże się z zagadnieniem tzw. podwójnej  (lub wielokrotnej) negacji w języku polskim. Otoż reguła dotycząca tejże negacji mówi, że w zdaniu z podwójną (lub wielokrotną) negacją poza  formą czasownika zaprzeczonego musi się pojawić odpowiedni zaimek lub przysłówek negujący (nikt, nic, żaden, nigdy itp.), np:

Nigdy nie lubiłem filmów akcji (podwojna negacja).

Nikomu nic nie powiedziała o swoich kłopotach (wielokrotna negacja).

 

Jednak zdanie Nie płacisz za rozmowy ze wszystkimi nie jest przykładem oczywistym. Określenie ze wszystkimi nie odnosi się, jak w powyższych przykładach, bezpośrednio do zanegowanego czasownika (np. nie powiedziała komu? - nikomu; nie powiedziała czego?, co? - nic), ale jest określeniem rzeczownika rozmowy - jakie? jakiego rodzaju? z kim? - ze wszystkimi.  Zdanie to możemy więc uznać za poprawne, zwłaszcza że można sądzić, iż mamy do czynienia z usługą, której nazwa brzmi rozmowy ze wszystkimi i ta usługa jest bezpłatna. Trudno sobie wyobrazić, że firma telekomunikacyjna daje nam ofertę, w której nie musimy płacić za żadne rozmowy. Oferta wyglądałaby wtedy następująco: Nie płacisz za żadne rozmowy. Z kolei stwier  dzenie rozmowy z nikim mogłoby sugerować brak jakichkolwiek rozmówców (rozmowy z duchami?), a przecież nie taka jest intencja reklamodawcy.Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2010, godz. 09:12 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn