Lublin, dn. 29.04.2014

  

PODZIĘKOWANIA

 

      Prorektor ds. studenckich dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL oraz Dział Studenckich Spraw Socjalnych pragną serdeczne podziękować  wszystkim Darczyńcom z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, za dary serca i wrażliwość na los drugiego człowieka. Dzięki Państwa ofiarności przygotowaliśmy osiem paczek z żywnością, które w bieżącym tygodniu będą przekazane najbardziej potrzebującym studentom.

      Za bezinteresowną pomoc, życzliwość, wsparcie oraz ofiarność składamy serdeczne Bóg zapłać.

 
 

Z wyrazami wdzięczności:

 

 

 

Prorektor ds. Studenckich

dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

oraz Dział Studenckich Spraw Socjalnych

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2015, godz. 11:41 - Małgorzata Stróżyńska