>> 2012-09-26 - INFORMACJA: Socjologia / I, II i III rok I stopnia
 
I rok I stopnia:  

1 grupa od A do Gi
2 grupa od Go do Mes
3 grupa od Mich do Stę
4 bez zmian od Syrt do Żółt

 

Zapisy na grupy z przedmiotu Technologia informacyjna (5 grup, sala komputerowa) będą się odbywały na pierwszych zajęciach u osób prowadzących.


II i III rok I stopnia: zapisy na grupy (3 grupy) będą się odbywały u osób prowadzących na pierwszych zajęciach.

 

 

>> 2012-09-26 - INFORMACJA: Socjologia / I rok II stopnia

 

Zapisy na grupy (3 grupy) oraz na konwersatoria monograficzne będą się odbywały w Sekretariacie Instytutu (C-325) 01 października od godz. 12.00. Konwersatoria monograficzne w I sem. (student wybiera 2):

 

1. Organizacje pozarządowe w procesie globalizacji, Dr A. Juros
2. Współczesne teorie antropologiczne, Dr hab. A. Szafrański, prof. KUL
3. Fikcja literacka jako źródło wiedzy o społeczeństwie (konwersatorium), Mgr T. Peciakowski
4. Ludzie i problemy socjologii polskiej w XX w., Dr E. Balawajder
5. Socjologia pracy, Ks. dr M. Jeżowski
6. Polityka lokalna i regionalna, Dr J. Zabielska
7. Perspektywa przyrodnicza rozwoju społecznego, Dr E. Albińska
8. Patologia społeczna, Dr M. Szyszka
 

Zapisy na seminaria magisterskie u osób prowadzących na pierwszych zajęciach.

 

 

>> 2012-09-26 - INFORMACJA: Socjologia / II rok II stopnia

 

Zapisy na grupy będą się odbywały w Sekretariacie Instytutu (C-325) 01 października od godz. 10.00. Obowiązują 3 grupy. Zapisy na Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych - 4 grupy (sala komputerowa) - będą się odbywały u osoby prowadzącej na pierwszych zajęciach.

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2012, godz. 16:10 - Tomasz Peciakowski