SPIS TREŚCI

 

 

Od redaktorów

 

Wacław Pyczek (Lublin): Kategoria  ofiary w Anhellim Juliusza Słowackiego

 

Agnieszka Szafarska-Kowalczyk (Warszawa): Świat mistyki w Glosie Zygmunta Krasińskiego

 

Piotr Chlebowski (Lublin): Modlitwy  Norwida jako zapis doświadczenia egzystencjalnego

 

Piotr Nowaczyński (Lublin): O nawróceniu  Australczyka Orzeszkowej i nie  tylko

 

Jakub A. Malik (Lublin): Transitus. Doświadczenie wiary Stanisława Wokulskiego. Relacja z podróży

 

Beata Obsulewicz (Lublin): Kałakucki kogut. Misterium walki duchowej w prozie Marii Konopnickiej

 

Aneta Mazur(Opole): Widzenia i nawrócenia w tekstach Orzeszkowej, Prusa i Sienkiewicza

 

Jadwiga Zacharska (Warszawa): Przeżycia religijne  unickich odstępców w opowiadaniach Reymonta i  Żeromskiego

 

Maria Olszewska (Warszawa): Doświadczenie świętości w Szacie Dejaniry Zofii Kossak-Szczuckiej

 

Krystyna Jakowska (Białystok): Drogi nieuniknione Jerzego Andrzejewskiego w perspektywie  problematyki nawrócenia

 

Jerzy Kaczorowski (Warszawa): Konteksty Matki Joanny od Aniołów Jarosława Iwaszkiewicza

 

Adam Fitas (Lublin): Sam świat wystarczy. O  zdziwieniu metafizycznym w Dziennikach Zofii Nałkowskiej

 

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (Lublin): Świętość w Bolesławie Chrobrym Antoniego Gołubiewa

 

Edward Fiała (Lublin): Próba wiary  Abrahama w opowiadaniu Jerzego Zawieyskiego Dno studni Niepamięci” i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego  Ofiarowanie. Opowieść biblijna

           

O. Jacek Bolewski SJ (Warszawa): Duchowa  lektura Dziennika Witolda Gombrowicza

 

Ks. Jerzy Szymik (Katowice): Pytania o Zmartwychwstanie. Literackie świadectwo ekumenicznego doświadczenia w twórczości Czesława Miłosza

 

Tomasz Garbol (Lublin): „To nie jest to, co być powinno”. Doświadczenie upadku w Dolinie Issy Czesława Miłosza

 

Zofia Zarębianka (Kraków): Doświadczenia iluminacji w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza

 

Maciej Urbanowski (Kraków): Doświadczenie świętości w prozie Jana Dobraczyńskiego

 

Andrzej Sulikowski (Szczecin): „Z religią w tle”. Parapsychologiczne doświadczenia Jana Józefa  Szczepańskiego

 

Paweł Panas (Lublin): Opętanie w twórczości  Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

 

Maciej Nowak (Lublin): Bobkowski. Od  zachwytu do świętowania

 

Jakub Kozaczewski (Kraków): Kenoza bez nawrócenia. O bohaterze powieści Tadeusza Nowaka  A jak królem, a jak katem będziesz


Małgorzata Mikołajczak (Zielona Góra): „Jestem  skazany na życie, które jest upadkiem”. Stygmat raju utraconego w poezji Różewicza

 

Ks.  Stefan Radziszewski (Kielce): O  nawróceniu, którego nie było – późna proza Edwarda Stachury

 

Wojciech Kudyba (Warszawa): Imago   mundi   Wojciecha Wencla jako poemat o nawróceniu

 

Wojciech Gutowski (Bydgoszcz): Cudze pole? Przestrzeń duchowości kapłańskiej w prozie             polskiej  późnej nowoczesności

 

Ks. Wiesław Felski (Lublin): Religijność ponowoczesna? Kilka uwag o „Biegunach” Olgi Tokarczuk

 

Indeks osób

Autor: Agnieszka Bielak
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2011, godz. 08:37 - Agnieszka Bielak